Szkolenie online 29.11.2021r. - Działki budowlane

Działki budowlane - stan prawny i faktyczny - kompendium wiedzy pośrednika w obrocie nieruchomościami

29 listopada 2021 roku


FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY


Szkolenie spełnia wymagania określone w pkt 6.3 normy PN-EN 15733:2010

PROGRAM SZKOLENIA:

 1. Definicja nieruchomości i pojęcia działki budowlanej zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego i ustaw szczególnych.

 2. Stan prawny nieruchomości gruntowych – działek, dokumenty niezbędne do jego uregulowania – praktyka zawierania umów sprzedaży nieruchomości gruntowych

 3. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. – podstawowy akt prawny regulujący możliwość zabudowy działek – zakres podmiotowy i przedmiotowy obowiązywania ustawy

 4. Przeznaczenie działki w planie miejscowym zagospodarowania przestrzennego i możliwość zmiany przeznaczenia – tryb i procedura

 5. Brak planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego i procedura uzyskania decyzji administracyjnej zgodnie – art. 61 ustawy – decyzja o warunkach zabudowy

 6. Właściwa interpretacja treści decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o pozwoleniu na budowę – przeniesienie praw do w/w decyzji przy umowie sprzedaży nieruchomości, a odpowiedzialność zawodowa i cywilna pośrednika

 7. Opłaty z tytułu renty planistycznej – zmiana przeznaczenia działki i wzrost wartości działki w wyniku uchwalenia lub zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - tryb uchwalenia, procedura zaskarżenia i wysokość opłat

 8. Opłaty z tytułu budowy infrastruktury technicznej – koszty ponoszone przez Gminę i właścicieli nieruchomości w wyniku inwestycji w infrastrukturę – tryb uchwalenia, procedura zaskarżenia i wysokość opłat

 9. Brak zgody pomiędzy współwłaścicielami działek i spory graniczne, jako podstawowa przeszkoda w prawidłowym obrocie działkami budowlanymi i procesie regulacji stanów prawnych nieruchomości

 10. Służebności osobiste i inne prawa rzeczowe ograniczone, a stan prawny i faktyczny nieruchomości gruntowej – problemy prawne i faktyczne wynikające w pracy i praktyce pośrednika w obrocie nieruchomościami

 11. Zagadnienie dostępu i dojazdu do działki jako jeden z elementów stanu prawnego nieruchomości gruntowej – ustanowienie dojazdu i dojścia w formie służebności drogowej, a dostęp do nieruchomości przez wjazd do drogi gminnej, powiatowej, wojewódzkiej

 12. Podatki i opłaty publiczne przy zbywaniu nieruchomości – działek gruntowych, ciążące na właścicielach i użytkownikach wieczystych działek, a ochrona  kontrahenta pośrednika.
WYKŁADOWCA


Adam Kudyk
 - prawnik i pośrednik z wieloletnim doświadczeniem w zakresie prawa obrotu nieruchomościami, były członek Komisji Odpowiedzialności Zawodowej przy Ministerstwie Infrastruktury; specjalizacja w zakresie umów: sprzedaży, najmu, dzierżawy i innych związanych z obrotem nieruchomościami, postępowań prawnych związanych z regulacją stanów prawnych nieruchomości i innych zagadnień z dziedziny nieruchomości oraz obsługi firm deweloperskich i zagranicznych inwestorów. Doświadczony trener i wykładowca dla grup zawodowych związanych z rynkiem nieruchomości; na szkoleniach prowadzonych dla PFRN uzyskuje najwyższe oceny od uczestników

DODATKOWE INFORMACJE:

Szkolenie online

Data: 29 listopada 2021 r. 10:00 - 14:00 

Koszty:

250 zł brutto – dla członków PFRN
300 zł brutto - dla osób z licencją PFRN
350 zł brutto  – dla osób spoza PFRN

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY*UWAGA!  Dla osób, które są zobowiązane do doskonalenia zawodowego rzeczoznawców majątkowych zgodnie z Ustawą o gospodarce nieruchomościami szkolenia są zwolnione ze stawki VAT. Od 1 stycznia 2014 roku nie ma zwolnienia z podatku VAT na szkolenia dla pośredników i zarządców nieruchomości.


REJESTRACJA 

W celu rejestracji prosimy o wypełnienie i wysłanie poniższego formularza (drogą mailową na adres szkolenia@pfrn.pl ).

Wpłat prosimy dokonywać na konto Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości:

ING Bank Śląski S.A. O/Warszawa, Filia Nowowiejska
Nr 30 1050 1038 1000 0022 0361 8844        
 

Rezygnacja tylko w formie pisemnej:
na 15 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia- zwrot wpłaty w wys. 100 %,
na 8-14 dni przed szkoleniem– zostanie pobrana opłata w wys. 20 %,
na 1-7 dni przed szkoleniem – zostanie pobrana opłata w wys. 50 %.
Brak pisemnej rezygnacji i nie wzięcie udziału w szkoleniu, powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału


Brak wpłaty nie jest jednoznaczny z rezygnacją z udziału.
Dokonanie rejestracji oznacza akceptację warunków płatności oraz rezygnacji ze szkolenia.

 

Zobacz także inne teksty:
PRZEDE WSZYSTKIM BEZPIECZNIE - Akcja Bezpieczny Najem 2022
Zapraszamy na 24. Kongres Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości!
Zawód przyszłości - Facility Manager 10.09-22.10.2022 r.
XII Forum dla Zarządców Nieruchomości
Nowe Władze RSPON Lublin wybrane!
Tydzień Odpowiedzialnego Biznesu 2022
Szkolenie online 08.09.2022 r. - Przeciwdziałanie praniu brutnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu
Szkolenie online 13.09.2022 r. - English for Real Estate
Szkolenie online 14.09.2022 r. - Finansowanie deweloperów mieszkaniowych po ostatnich zmianach w prawie w 2021-2022 roku
Szkolenie online 12.10.2022 r. - Finansowanie nieruchomości komercyjnych
Jak zweryfikować pośrednika i zarządcę?
Reklama na stronie PFRN
Zostań członkiem National Association of Realtors
Od maja 2014 szkolenia organizowane przez PFRN spełniają wymogi normy PN-EN 15733:2010

Sprawdź pośrednika Sprawdź zarządcę
NEWSLETTER
Codzienne aktualności, przegląd prasy, wydarzenia
polityka prywatności
DOŁĄCZ DO SIECI
PFRN POLECA