Patronaty i współpraca PFRN - relacje (2021 r.)
Kwiecień:

28 kwietnia, Poznań, Ogólnopolska Konferencja Naukowa Prawa Nieruchomości: Prawo w przestrzeni biznesu

Organizator: ELSA Poznań Patronat honorowy: PFRN

Dnia 28 kwietnia 2021 r. odbyła się IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa Prawa Nieruchomości organizowana przez Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Poznań. Tegoroczna edycja skupiała się wokół wpływu pandemii koronawirusa na przyszłość rynku nieruchomości. W Konferencji za pośrednictwem platformy ClickMeeting oraz relacji na żywo na Facebook'u wzięło udział 380 osób. Wśród uczestników znaleźli się młodzi adepci kierunków prawnych i ekonomicznych, przedstawiciele zawodów prawniczych oraz zawodów związanych z rynkiem nieruchomości - pośrednicy, zarządcy oraz rzeczoznawcy. 

 

Wrzesień:

19 - 21 września, Kraków, Jubileuszowa konferencja naukowo-dydaktyczna pt.„Współczesne wyzwania gospodarowania nieruchomościami”

Organizator: Katedra Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie Patronat honorowy: PFRN

Szeroka tematyka Konferencji mieszcząca w sobie zagadnienia nieruchomości i inwestycji, finansów i rozwoju terytorialnego przyciągnęła licznych gości związanych ze światem nauki jako reprezentantów uczelni wyższych w Polsce a także przedstawicieli instytucji oraz biznesów związanych z branżą nieruchomości.Celem spotkań konferencyjnych jest spojrzenie na gospodarkę nieruchomościami z różnych perspektyw, które wzajemnie się uzupełniają i pozwalają lepiej zrozumieć aktualne wyzwania, z jakimi mierzą się przedsiębiorcy, organy administracji publicznej oraz sektor szkolnictwa wyższego. Wychodząc z przekonania, że rolą środowiska naukowego jest dostrzeganie tych wyzwań, stawianie pytań i poszukiwanie na nie odpowiedzi, które będą wychodzić naprzeciw potrzebom społeczno-gospodarczym w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu.Konferencja miała również szczególny charakter ze względu na jubileusz 50-lecia utworzenia Katedry Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego oraz jubileusze pracy naukowo-dydaktycznej prof. dr. hab. Adama Nalepki oraz prof. dr. hab. Stanisława Belniaka.

Organizatorzy Konferencji serdecznie dziękują za wsparcie i udział w Konferencji oraz podjęcie patronatem merytorycznym m.in. Polską Federację Rynku Nieruchomości reprezentowaną przez Panią Prezydent Renatę Piechutko.

Sprawdź pośrednika Sprawdź zarządcę
NEWSLETTER
Codzienne aktualności, przegląd prasy, wydarzenia
polityka prywatności
DOŁĄCZ DO SIECI
PFRN POLECA