Szkolenie online 7.12.2021r. "Prawo spadkowe a obrót nieruchomościami."

Prawo spadkowe a obrót nieruchomościami

7 grudnia 2021 roku

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Szkolenie spełnia wymagania określone w pkt 6.3 normy PN-EN 15733:2010

PROGRAM SZKOLENIA:

1.     Język potoczny a język prawny – czyli czym jest spadek?

2.     Wyjaśnienie takich pojęcia jak chwila otwarcia spadku, nabycie spadku czy tytuł do spadku.

3.     Niegodność dziedziczenia a wydziedziczenie z nieruchomości.

4.     Nieruchomości jako najcenniejsze składniki spadku – dziedziczenie ustawowe lub testamentowe.

5.     Dziedziczenie nieruchomości przez kilka osób.

6.     Nieruchomość spadkowa a uprawnienia małżonka i in.

7.     Nieruchomość spadkowa a prawo rodzinne, majątek osobisty itp.

8.     Przyjęcie lub odrzucenie spadku w którym jest nieruchomość.

9.     Postanowienie w przedmiocie stwierdzenia praw do spadku a poświadczenie dziedziczenia.

10.   Dział spadku czyli rozliczanie spadku w którym jest nieruchomość. Zniesienie współwłasności.

11. Nieruchomość będąca przedmiotem zapisu, zapisu windykacyjnego lub polecenia. Wykonawca testamentu.

12.    Zachowek i zaliczanie darowizn nieruchomości na schedę spadkową.

13.    Odpowiedzialność za długi spadkowe i obciążenia nieruchomości stanowiącej przedmiot spadku. Spis inwentarza.

14.    Umowy dotyczące spadku w którym jest nieruchomość.

15.    Przepisy szczególne o dziedziczeniu takich nieruchomości jak gospodarstwa rolne.

16.  Darowizna lub umowa dożywocia – wykorzystywanie umów dot. nieruchomości jako narzędzia do obejścia przepisów spadkowych.

17.  Unieważnianie umów dot. nieruchomości, m.in. kwestionowanie przez spadkobierców umów dot. nieruchomości dokonanych przez spadkodawcę za życia czy testamentu na podstawie którego nabyto nieruchomość.

18.    Prawo wstąpienia w stosunek najmu po śmierci najemcy.

19.   Zagadnienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu, dziedziczenia wkładu i prawa do lokalu oraz możliwości jego przekształcenia.

20.    Nieruchomość a prawa spadkobierców dawnych właścicieli.

21.  Nieuporządkowanie praw spadkowych a m.in. przekształcenie prawa użytkowania wieczystego we własność, możliwość wykupu przez wspólnotę mieszkaniową nieruchomości sąsiedniej, nieujawnienie aktualnych właścicieli w księgach wieczystych lub ewidencji gruntów i budynków i in.  

22.  Sprawy spadkowe a nieruchomości nieposiadające ksiąg wieczystych a jedynie zbiór dokumentów. 

WYKŁADOWCA:

Bartosz Bator - adwokat, publicysta, szkoleniowiec. Pracował dla szeregu instytucji publicznych gdzie zajmował się obsługą prawną organów, wydawaniem decyzji, prowadzeniem postępowań administracyjnych oraz reprezentowaniem organów w sporach sądowych. Obecnie w ramach praktyki adwokackiej zajmuję się prawem nieruchomości. Stały komentator Dziennika Gazety Prawnej, członek sekcji prawa i postępowania administracyjnego oraz sekcji prawa nieruchomości Izby Adwokackiej w Warszawie.

DODATKOWE INFORMACJE:

Szkolenie online

Data: 7 grudnia 2021 r. 10:00 - 14:00

Koszty:

250 zł brutto – dla członków PFRN

350 zł brutto - dla osób z licencją PFRN

450 zł brutto – dla osób spoza PFRN

REJESTRACJA 

W celu rejestracji prosimy o wypełnienie i wysłanie poniższego formularza.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY*UWAGA!  Dla osób, które są zobowiązane do doskonalenia zawodowego rzeczoznawców majątkowych zgodnie z Ustawą o gospodarce nieruchomościami szkolenia są zwolnione ze stawki VAT. Od 1 stycznia 2014 roku nie ma zwolnienia z podatku VAT na szkolenia dla pośredników i zarządców nieruchomości.Wpłat prosimy dokonywać na konto Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości:

ING Bank Śląski 
Nr 30 1050 1038 1000 0022 0361 8844        
 

Zgłoszenie jest ofertą  bezzwrotną. W przypadku anulowania zgłoszenia lub nie skorzystaniu wpłacona opłata nie podlega zwrotowi.Brak wpłaty nie jest jednoznaczny z rezygnacją z udziału.
Dokonanie rejestracji oznacza akceptację warunków płatności oraz rezygnacji ze szkolenia.

 

Zobacz także inne teksty:
PortalPRO: bezpłatna aplikacja do zarządzania zleceniami dla zarządców nieruchomości
Szkolenie online 09.12.2022 r . - Sprzedaż działek budowlanych
Szkolenie online 13.12.2022 r. - Umowy pośrednictwa – prawidłowe i skuteczne zapisy zabezpieczające interesy pośrednika.
Szkolenie online 14.12.2022 r. - Finansowanie nieruchomości komercyjnych
Szkolenie online 19.12.2022 r. - Nowa ustawa deweloperska. Współpraca pośrednika z deweloperem w aspekcie nowych przepisów.
Zostań członkiem National Association of Realtors
Od maja 2014 szkolenia organizowane przez PFRN spełniają wymogi normy PN-EN 15733:2010

Sprawdź pośrednika Sprawdź zarządcę
NEWSLETTER
Codzienne aktualności, przegląd prasy, wydarzenia
polityka prywatności
DOŁĄCZ DO SIECI
PFRN POLECA