Szkolenie online 27.01.2022r. "Prawo autorskie w procesie budowlanym"

a

Prawo autorskie w procesie budowlanym

27 stycznia 2022 roku

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Szkolenie spełnia wymagania określone w pkt 6.3 normy PN-EN 15733:2010

O SZKOLENIU:

Szkolenie poświęcone jest przedstawieniu najważniejszych zagadnień prawa autorskiego w branży nieruchomościowej:


1.     
Posiądzie wiedzę z zakresu znajomości treści aktów prawnych oraz praktyki dot. ochrony własności intelektualnej w szeroko rozumianej branży budowlanej,

2.     Uzyska praktyczną znajomość pojęć takich jak utwór, twórca, autorskie prawa osobiste i majątkowe, utwór pracowniczy, pola eksploatacji, opracowanie utworu i inspiracje, plagiat, dozwolony użytek, umowy, licencje ich praktycznego zastosowania w branży budowlanej, architekturze, urbanistyce i projektowaniu,

3.     Dowie się o sposobach legalnego korzystania z dorobku twórców oraz możliwości jego przetwarzania, jak posługiwać się prawnymi instrumentami służącymi ochronie praw twórców oraz o obowiązkach i uprawnieniach przysługujących korzystającym z cudzych utworów, w kontekście dzieł architektonicznych, budowlanych, urbanistycznych czy technicznych,

4.     Nauczy się jak nazywać i rozróżniać sposoby naruszenia praw twórców,

5.     Jak prawidłowo konstruować umowy z twórcami, określać pola eksploatacji itp. na utwory z branży budowlanej,

6.     Dowie się jak prawo autorskiego reguluje kwestie związane z programami komputerowymi, utworami audiowizualnymi i Internetem oraz nowymi technologiami w specyfice omawianej branży.

PROGRAM SZKOLENIA:

 Szkolenie poświęcone jest przedstawieniu najważniejszych zagadnień prawa autorskiego w branży nieruchomościowej:

1. Posiądzie wiedzę z zakresu znajomości treści aktów prawnych oraz praktyki dot. ochrony własności intelektualnej w szeroko rozumianej branży budowlanej,

2. Uzyska praktyczną znajomość pojęć takich jak utwór, twórca, autorskie prawa osobiste i majątkowe, utwór pracowniczy, pola eksploatacji, opracowanie utworu i inspiracje, plagiat, dozwolony użytek, umowy, licencje ich praktycznego zastosowania w branży budowlanej, architekturze, urbanistyce i projektowaniu,

3. Dowie się o sposobach legalnego korzystania z dorobku twórców oraz możliwości jego przetwarzania, jak posługiwać się prawnymi instrumentami służącymi ochronie praw twórców oraz o obowiązkach i uprawnieniach przysługujących korzystającym z cudzych utworów, w kontekście dzieł architektonicznych, budowlanych, urbanistycznych czy technicznych,

4.  Nauczy się jak nazywać i rozróżniać sposoby naruszenia praw twórców,

5. Jak prawidłowo konstruować umowy z twórcami, określać pola eksploatacji itp. na utwory z branży budowlanej,

6. Dowie się jak prawo autorskiego reguluje kwestie związane z programami komputerowymi, utworami audiowizualnymi i Internetem oraz nowymi technologiami w specyfice omawianej branży.

 

I. Projekt architektoniczno-budowlany jako utwór

 

1.      Wstęp. Odrębności w prawie autorskim w utworach branży budowlanej.

a.      Utwory architektoniczne, architektoniczno-urbanistyczne i urbanistyczne,

b.      Użytek osobisty cudzego utworu architektonicznego i architektoniczno-urbanistycznego,

c.       Szczególne zasady odstąpienie twórcy od umowy,

d.      Brak rozpowszechniania przez nabywcę projektu a uprawnienia twórcy,

e.      Przepisy szczególne dot. nadzoru autorskiego,

f.        Zasady wykorzystania egzemplarza projektu architektonicznego lub architektoniczno-urbanistycznego,

g.      Dozwolony użytek publiczny - korzystanie przy odbudowie i remoncie obiektu.

      2. Projekt architektoniczny jako utwór

Projekt architektoniczny a projekt budowlany

Elementy twórcze w projekcie

Projekt zagospodarowania działki

3. Rodzaje praw autorskich

a.      Prawa autorskie osobiste

Prawo do autorstwa

Prawo do integralności utworu

Wymóg zgody projektanta na zmiany

Zmiany w wadliwym projekcie budowlanym

Usterki – wina projektanta

Termin żądania usunięcia usterek

b. Autorskie prawa majątkowe

Pola eksploatacji

Czas trwania autorskich praw majątkowych

4. Projekt przeznaczony do użytku osobistego

Projekt tylko do jednej budowy

5. Przeniesienie autorskich praw majątkowych

Sprzedaż prawa a licencja

Umowa o przeniesienie majątkowych praw autorskich

6. Odstąpienie od umowy sprzedaży praw do projektu

7. Prawa zależne. Uprawnienia do dokonywania zmian w projekcie.

8. Projektant/Architekt jako członek zespołu

Kto jest współtwórcą?

Wielkość udziałów współtwórców

Prawo do samodzielnych części utworu

Zgoda wszystkich współautorów

Ochrona podejmowana przez jednego autora

9. Projektant/Architekt jako pracownik. Utwory pracownicze.

Modyfikacja zapisów ustawowych regulujący utwory pracownicze w umowie

Związek projektu z zakresem zadań pracowniczych

Zakres przejścia praw na pracodawcę

Prawa do projektów przyszłych

Moment nabycia prawa przez pracodawcę

Wynagrodzenie

10. Projekty gotowe

Podpisy osób uprawnionych

Odpowiedzialność dokonującego przystosowania

Wymogi planu miejscowego

11. Zapisy umowy o przeniesieniu praw autorskichWzór zapisów umownych o przeniesieniu praw autorskich

12. Umowa o wykonanie prac projektowych. Nadzór autorski w umowie.

 

II. Utwór urbanistyczny i jego status w świetle prawa autorskiego

 

1.      Pojęcie architektury a pojęcie urbanistyki,

2.      Twórczość urbanistyczna w prawie autorskim. Dzieła urbanistyczne.

3.      Statusu dokumentów planistycznych w świetle prawa autorskiego,

 

III. Ochrona utworów technicznych

 

1.      Utwór techniczny,

2.      Przesłanki warunkujące ochronę utworów technicznych,

3.      Zakres wykorzystania projektów technicznych,

 

IV. Ochrona modeli, replik i miniatur w prawie autorskim.

 

1.      Pojęcie modeli, replik i miniatur,

2.      Prawo polskie a ochrona modeli, replik i miniatur,

3.      Zagadnienia procesowe związane z ochroną replik i miniatur,

 

V. Case study – omówienia przypadków na podstawie sporów sądowych.

WYKŁADOWCA:

Bartosz Bator - adwokat, publicysta, szkoleniowiec. Pracował dla szeregu instytucji publicznych gdzie zajmował się obsługą prawną organów, wydawaniem decyzji, prowadzeniem postępowań administracyjnych oraz reprezentowaniem organów w sporach sądowych. Obecnie w ramach praktyki adwokackiej zajmuję się prawem nieruchomości. Stały komentator Dziennika Gazety Prawnej, członek sekcji prawa i postępowania administracyjnego oraz sekcji prawa nieruchomości Izby Adwokackiej w Warszawie.

DODATKOWE INFORMACJE:

Szkolenie online

Data: 27 stycznia 2022 r. 10:00 - 15:00

Koszty:

250 zł brutto – dla członków PFRN

350 zł brutto - dla osób z licencją PFRN

450 zł brutto – dla osób spoza PFRN

REJESTRACJA 

W celu rejestracji prosimy o wypełnienie i wysłanie poniższego formularza.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY*UWAGA!  Dla osób, które są zobowiązane do doskonalenia zawodowego rzeczoznawców majątkowych zgodnie z Ustawą o gospodarce nieruchomościami szkolenia są zwolnione ze stawki VAT. Od 1 stycznia 2014 roku nie ma zwolnienia z podatku VAT na szkolenia dla pośredników i zarządców nieruchomości.Wpłat prosimy dokonywać na konto Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości:

ING Bank Śląski 
Nr 30 1050 1038 1000 0022 0361 8844        
 

Zgłoszenie jest ofertą  bezzwrotną. W przypadku anulowania zgłoszenia lub nie skorzystaniu wpłacona opłata nie podlega zwrotowi.Brak wpłaty nie jest jednoznaczny z rezygnacją z udziału.
Dokonanie rejestracji oznacza akceptację warunków płatności oraz rezygnacji ze szkolenia.

 

Zobacz także inne teksty:
Kurs dla Facility Managerów 16.09-29.10.2023!
Wspomnienie o Wiesławie Radomskim...
Stanowisko PFRN...
Szkolenie online 14.06.2023 r. - Funkcjonowanie deweloperów mieszkaniowych w świetle ostatnich zmian w prawie i ich współpraca z instytucjami finansowymi
Czy to czas na flippowanie?
Polskie nieruchomości na celowniku obcokrajowców. Kupują nawet programiści z Indii.
PortalPRO: bezpłatna aplikacja do zarządzania zleceniami dla zarządców nieruchomości
Nowe terminy kursów CCIM!
Od maja 2014 szkolenia organizowane przez PFRN spełniają wymogi normy PN-EN 15733:2010

Sprawdź pośrednika Sprawdź zarządcę
NEWSLETTER
Codzienne aktualności, przegląd prasy, wydarzenia
polityka prywatności
DOŁĄCZ DO SIECI
PFRN POLECA