Szkolenie online 15-16.02.2022r. - Problematyka prawna wybranych umów dot. nieruchomości

Problematyka prawna wybranych umów dot. nieruchomości – darowizna, dożywocie, renta i służebność osobista mieszkania


15 - 16 lutego 2022 roku


FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY


Szkolenie spełnia wymagania określone w pkt 6.3 normy PN-EN 15733:2010

 

PROGRAM SZKOLENIA
DZIEŃ PIERWSZY

  Umowy przedwstępne sprzedaży nieruchomości oraz prawo odstąpienia, kary umowne i zadatek:

 

1. Co to takiego nieruchomość i umowa przedwstępna? Różnice między potocznym a prawnym rozumieniem pojęć. 

2. Niezbędne elementy prawidłowej umowy przedwstępnej sprzedaży nieruchomości – treść umowy oraz jej forma. 

3. Prawidłowo skonstruowane pełnomocnictwo do sprzedaży nieruchomości – treść i forma. 

4. Szczególne rodzaje umów przedwstępnych sprzedaży nieruchomości, w tym:

a) umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości z zapłatą całości ceny i pełnomocnictwem nieodwołalnym;

b) umowa przedwstępna zakupu nieruchomości finansowana z kredytu bankowego. Różnica między kredytem a pożyczką.  

5. Zadatek a zaliczka – prawdy i mity. Jak prawidłowo tworzyć zapisy umowy. 

6. Kary umowne – reguły kierujące ich umieszczaniem w umowach. 

7. Inne zabezpieczenia uprawnień stron (m.in. poddanie się egzekucji itp.)

8. Umowne prawo odstąpienia – odstąpienie a rozwiązanie, wygaśnięcie, wypowiedzenie, stwierdzenie nieważności i unieważnienie umowy. 

9. Prawo cesji uprawnień z umowy przedwstępnej. 

10. Konsekwencje zawarcia umowy dla pozoru.

11.  Okoliczności, które usprawiedliwiają niestanięcie do umowy ostatecznej mimo uprzedniego zawarcia umowy przedwstępnej oraz takie na które powoływać się skutecznie nie można. 

12.  Zasady prowadzenie sporu sądowego o zobowiązanie do zawarcia umowy przyrzeczonej (jak radzić sobie w sytuacji gdy druga strona nie chce stanąć do aktu notarialnego i zawrzeć umowy ostatecznej).

13.  Umowa przedwstępna a umowa rezerwacyjna. Problematyka prawna przyjęcia oferty na zakup nieruchomości. 

14.  Dyskusja i pytania.   

PROGRAM SZKOLENIA
DZIEŃ DRUGI

    Problematyka prawna wybranych umów dot. nieruchomości – darowizna, dożywocie, renta i służebność osobista mieszkania.

1. Umowa darowizny:

a. Jaka powinna być prawidłowa treść umowy darowizny? 

b. Darowizna a spadek. O czym często zapominamy? - zaliczanie darowizn na schedę spadkową. Zachowek. 

c. Powody i procedura odwołania darowizny – rażąca niewdzięczność. Konsekwencje dla nieruchomości. 

2. Umowa dożywocia:

a. Treść umowy wynikająca z kodeksu cywilnego a możliwości swobodnego kształtowania treści umowy przez strony.

b. Jakie nieruchomości mogą być objęte umową dożywocia.  

c. Umowa dożywocia a spadek. Umowa dożywocia a darowizna. Zaliczanie nieruchomości będących przedmiotem umowy dożywocia na schedę spadkową. 

d. Procedura rozwiązania umowy dożywocia. Trudności z jakimi mogą spotkać się strony umowy. Konsekwencje dla nieruchomości. 

e. Zawieranie umów dożywocia jako sposobu na obejście przepisów prawa spadkowego. Umowy zawierane dla pozoru. 

f. Inne umowy nienazwane odpłatne bliskie treści umowy dożywocia. 

3. Służebności osobiste mieszkania – treść, forma i uprawnienia z nich wynikające. 

4. Umowa renty jako sposób na zadysponowanie nieruchomością. Rodzaje umów renty.

5. Umowa darowizny, dożywocia czy renty a testament.

6. Stwierdzenie nieważności umowy – powody jakie mogą być jego podstawą i konsekwencje dla nieruchomości.

7. Dyskusja i pytania.   

WYKŁADOWCA:

Bartosz Bator - adwokat, publicysta, szkoleniowiec. Pracował dla szeregu instytucji publicznych gdzie zajmował się obsługą prawną organów, wydawaniem decyzji, prowadzeniem postępowań administracyjnych oraz reprezentowaniem organów w sporach sądowych. Obecnie w ramach praktyki adwokackiej zajmuję się prawem nieruchomości. Stały komentator Dziennika Gazety Prawnej, członek sekcji prawa i postępowania administracyjnego oraz sekcji prawa nieruchomości Izby Adwokackiej w Warszawie.

DODATKOWE INFORMACJE:

Szkolenie online

Data: 15 - 16 lutego 2022  r. 10:00 - 14:00

Koszty:

500 zł brutto – dla członków PFRN

600 zł brutto - dla osób z licencją PFRN

700 zł brutto – dla osób spoza PFRN

 

REJESTRACJA 

W celu rejestracji prosimy o wypełnienie i wysłanie poniższego formularza.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY*UWAGA!  Dla osób, które są zobowiązane do doskonalenia zawodowego rzeczoznawców majątkowych zgodnie z Ustawą o gospodarce nieruchomościami szkolenia są zwolnione ze stawki VAT. Od 1 stycznia 2014 roku nie ma zwolnienia z podatku VAT na szkolenia dla pośredników i zarządców nieruchomości.Wpłat prosimy dokonywać na konto Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości:

ING Bank Śląski 
Nr 30 1050 1038 1000 0022 0361 8844        
 

Zgłoszenie jest ofertą  bezzwrotną. W przypadku anulowania zgłoszenia lub nie skorzystaniu wpłacona opłata nie podlega zwrotowi.Brak wpłaty nie jest jednoznaczny z rezygnacją z udziału.
Dokonanie rejestracji oznacza akceptację warunków płatności oraz rezygnacji ze szkolenia.

 

Zobacz także inne teksty:
Biuro PFRN
Nowe terminy kursów CCIM w 2022 roku!
Zawód przyszłości - Facility Manager
Kolejna 17 edycja konkursu o Nagrodę im. Jerzego Kląskały
Szkolenie online 7.12.2021r. "Prawo spadkowe a obrót nieruchomościami."
Szkolenie online 15.12.2021r. "Aktualizacja obowiązków AML dla pośredników w obrocie nieruchomościami"
Szkolenie online 27.01.2022r. "Prawo autorskie w procesie budowlanym"
Szkolenie online 01.02.2022r. "Ocena stanu prawnego i technicznego obiektu budowlanego oraz nieruchomości przez profesjonalnego pośrednika/zarządcę zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa "
Jak zweryfikować pośrednika i zarządcę?
Nowe terminy kursów CCIM!
Reklama na stronie PFRN
Zostań członkiem National Association of Realtors
Szkolenie online 15.12.2021r. "Ocena stanu prawnego i technicznego obiektu budowlanego oraz nieruchomości przez profesjonalnego pośrednika/zarządcę zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa "
Od maja 2014 szkolenia organizowane przez PFRN spełniają wymogi normy PN-EN 15733:2010

Sprawdź pośrednika Sprawdź zarządcę
NEWSLETTER
Codzienne aktualności, przegląd prasy, wydarzenia
polityka prywatności
DOŁĄCZ DO SIECI
PFRN POLECA