Szkolenie online 15.12.2021r. "Aktualizacja obowiązków AML dla pośredników w obrocie nieruchomościami"

Aktualizacja obowiązków AML dla pośredników w obrocie nieruchomościami - obowiązki wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu z dnia 1 marca 2018 r.,  z uwzględnieniem najnowszej nowelizacji z dnia 30 marca 2021 r. 15 grudnia 2021 roku


FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Szkolenie spełnia wymagania określone w pkt 6.3 normy PN-EN 15733:2010

WAŻNA INFORMACJA:

Praktyczne, obowiązkowe szkolenie dla pośredników w obrocie nieruchomościami z zakresu obowiązków wynikających z ustawy, w tym w świetle jej najnowszych zmian. Na szkoleniu zostaną omówione praktyczne aspekty wdrażania AML w firmie, w tym dokumenty, które przedsiębiorca powinien posiadać. Omówiona zostanie ostatnia nowelizacja ustawy o gospodarce nieruchomościami.

PROGRAM SZKOLENIA:
 1. Wprowadzenie do ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu z dnia 1 marca 2018 r.  (AML).

 2. System przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

 3. Pośrednik jako instytucja obowiązana.

 4. Nowelizacja ustawy o gospodarce nieruchomościami- ważne zmiany dla pośredników.

 5. Klasyfikacja obowiązków wynikających z ustawy AML.

 6. Obowiązki personalne.

 7. Prowadzenie dokumentacji.

 8. Środki bezpieczeństwa finansowego.

 9. Obowiązki denuncjacyjne.

 10. Pozostałe obowiązki wynikające z AML.

 11. Beneficjent rzeczywisty.

 12. Obowiązki wynikające z AML a RODO.

 13. Osoby zajmujące eksponowane stanowiska polityczne.

 14. Sankcje ustawowe.
DODATKOWA DOKUMENTACJA:

Do szkolenia zostanie dołączona i omówiona dokumentacja uwzględniająca specyfikę biur nieruchomości:

-Analiza ryzyka (wzór),

-Procedury wewnętrznej (wzór),

-Procedury anonimowego dokonywania zgłoszeń (wzór),

-Bieżącej analizy transakcji (wzór),

-Oświadczenia PEP

*Należy mieć na względzie fakt, że każdy z powyższych dokumentów będzie wymagał indywidualnej adaptacji na potrzeby biura.

WYKŁADOWCA:

 Ewa Klos-Rychter – pasjonatka nieruchomości, radca prawny, pośrednik w obrocie nieruchomościami (licencja nadana w trybie państwowym nr 2770), od 1998 roku zawodowo związana z obsługą rynku nieruchomości, analityk rynku nieruchomości, specjalista w zakresie prawa obrotu nieruchomościami. Właścicielka Kancelarii Prawnej oraz Biura Obrotu Nieruchomościami KLOS. Uznany wykładowca na wyższych uczelniach (stała współpraca z Wrocławskim Uniwersytetem Przyrodniczym oraz Politechniką Wrocławską, współpraca z Wyższą Szkołą Bankową, Akademią Ekonomiczną we Wrocławiu), wykładowca na licznych szkoleniach, prelegent na konferencjach poświęconych rynkowi nieruchomości, trener na kursach przygotowujących do pracy w pośrednictwie organizowanych m.in. przez Dolnośląskie Stowarzyszenie Pośredników w Obrocie Nieruchomościami, Centrum Edukacji Animus. Autorka wielu publikacji dotyczących m.in. analizy sytuacji na rynku nieruchomości, oceny stanu prawnego nieruchomości. Zaangażowana w rozwój zawodu oraz środowiska pośredników w obrocie nieruchomościami. W latach 2005-2009 Prezes Dolnośląskiego Stowarzyszenia Pośredników w Obrocie Nieruchomościami. W latach 2011-2013 członek Zarządu Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości, w latach 2009 -2013 członek Komisji Odpowiedzialności Zawodowej pośredników w obrocie nieruchomościami. Laureatka wielu nagród, m.in. Złotej Odznaki Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości, Medalu XX - lecia Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości, dwóch wyróżnień za wkład w rozwój profesji pośrednika w obrocie nieruchomościami oraz rynku nieruchomości. 

DODATKOWE INFORMACJE:

Szkolenie online

Data: 15 grudnia 2021 r. 10:00 - 15:00

Koszty:

350 zł brutto – dla członków PFRN

450 zł brutto - dla osób z licencją PFRN

550 zł brutto – dla osób spoza PFRN

REJESTRACJA 

W celu rejestracji prosimy o wypełnienie i wysłanie poniższego formularza.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY*UWAGA!  Dla osób, które są zobowiązane do doskonalenia zawodowego rzeczoznawców majątkowych zgodnie z Ustawą o gospodarce nieruchomościami szkolenia są zwolnione ze stawki VAT. Od 1 stycznia 2014 roku nie ma zwolnienia z podatku VAT na szkolenia dla pośredników i zarządców nieruchomości.Wpłat prosimy dokonywać na konto Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości:

ING Bank Śląski 
Nr 30 1050 1038 1000 0022 0361 8844        
 

Zgłoszenie jest ofertą  bezzwrotną. W przypadku anulowania zgłoszenia lub nie skorzystaniu wpłacona opłata nie podlega zwrotowi.Brak wpłaty nie jest jednoznaczny z rezygnacją z udziału.
Dokonanie rejestracji oznacza akceptację warunków płatności oraz rezygnacji ze szkolenia.

 

Zobacz także inne teksty:
Ubezpieczenie OC dla pośredników w obrocie nieruchomościami
Ubezpieczenie OC dla zarządców nieruchomości
Biuro PFRN
Nowe terminy kursów CCIM w 2022 roku!
Szkolenie online 27.01.2022r. "Prawo autorskie w procesie budowlanym"
Szkolenie online 01.02.2022r. "Ocena stanu prawnego i technicznego obiektu budowlanego oraz nieruchomości przez profesjonalnego pośrednika/zarządcę zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa "
Szkolenie online 15-16.02.2022r. - Problematyka prawna wybranych umów dot. nieruchomości
Szkolenie online 21-22.02.2022 - Due-diligence nieruchomości
Jak zweryfikować pośrednika i zarządcę?
Reklama na stronie PFRN
Zostań członkiem National Association of Realtors
Od maja 2014 szkolenia organizowane przez PFRN spełniają wymogi normy PN-EN 15733:2010

Sprawdź pośrednika Sprawdź zarządcę
NEWSLETTER
Codzienne aktualności, przegląd prasy, wydarzenia
polityka prywatności
DOŁĄCZ DO SIECI
PFRN POLECA