Klauzula informacyjna (szkolenia, kursy)

KLAUZULA INFORMACYJNA•    Informacje dotyczące szkoleń i innych wydarzeń zamieszczone na stronie www.pfrn.pl stanowią niewiążące zaproszenie do składania ofert. Przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego poprzez kliknięcie przycisku „wyślij” oznacza złożenie przez Państwa oferty w postaci elektronicznej.

•    Umowa zostanie zawarta po przesłaniu przez nas wiadomości e-mail na podany przez Państwa adres, w której potwierdzimy otrzymanie Państwa zgłoszenia (oferty) oraz potwierdzimy zapisanie Państwa na kurs (co będzie równoznaczne z przyjęciem Państwa oferty).

•    Zawarta przez Państwa umowa będzie utrwalona poprzez jej zapisanie na elektronicznym nośniku informacji w sposób zapewniający zachowanie jej integralności i możliwość odczytania wszystkich informacji w niej aż do zakończenia okresu jej przechowywania. Zapewnimy jej zabezpieczenie poprzez zapewnienie do niej dostępu wyłącznie osobom uprawnionym oraz ochronę przed przypadkowym lub nieuprawnionym zniszczeniem. Udostępnianie przez nas treści zawieranej umowy będzie następowało na wskazany przez Państwa w formularzu adres e-mail.

•    Błędne wprowadzenie danych, a następnie zatwierdzenie ich poprzez wysłanie formularza, może być skorygowane poprzez bezpośredni kontakt pod adresem federacja@pfrn.pl  Skorygowanie danych nastąpi za uprzednim ustaleniem tożsamości osoby wnoszącej o ich korektę.

•    Umowa może być zawarta wyłącznie w języku polskim.

•  Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych udostępnionych podczas wypełniania formularza zgłoszeniowego znajdują się w każdym formularzu.

Sprawdź pośrednika Sprawdź zarządcę
NEWSLETTER
Codzienne aktualności, przegląd prasy, wydarzenia
polityka prywatności
DOŁĄCZ DO SIECI
PFRN POLECA