24. Kongres PFRN - patronat i współpraca
PATRONAT HONOROWY


Ministerstwo Rozwoju i Technologii - w Ministerstwie Rozwoju i Technologii pracuje się nad spójnym rozwojem społeczno-gospodarczym Polski. Odpowiada za dwa działy administracji rządowej:

  •    gospodarkę,
  •    budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo.

 


Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej jest największą i najstarszą organizacją pracodawców w Polsce. Powstała w listopadzie 1989 roku, reprezentuje ponad 7000 firm: od małych przedsiębiorstw, po największe w skali kraju – te, które skutecznie konkurują na światowych rynkach. Przedsiębiorstwa zrzeszone w Pracodawcach RP zatrudniają ok. 3 mln pracowników. Zdecydowana większość z nich – 85 proc. – to firmy prywatne. Pracodawcy RP to uznany partner społeczny w Polsce i w Europie. Siłą Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej są racje i argumenty prezentowane politycznym i ekonomicznym decydentom oraz liczba i różnorodność członków: związków, federacji i firm. O potencjale organizacji stanowi wieloletnie doświadczenie i sukcesy, które osiągnęła, realizując naczelną ideę – tworzenia państwa przyjaznego pracodawcom. Swoją pozycje buduje hołdując – w każdym podejmowanym działaniu – zasadom profesjonalizmu obiektywizmu, rzetelności i skuteczności. Polska Federacja Rynku Nieruchomościami jest członkiem Pracodawców RP od 2010 roku.


Narodowy Bank Polski jest centralnym bankiem państwa odpowiadającym za politykę pieniężną i stabilność cen. Jego funkcje określa Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej i ustawa o NBP. NBP ma wyłączne prawo emisji pieniądza. Jako bank centralny nie prowadzi rachunków bankowych obywateli, nie przyjmuje od nich lokat, nie udziela kredytów. Prowadzi natomiast obsługę budżetu państwa, a także podmiotów sektora finansów publicznych. Gromadzi rezerwy walutowe państwa i zarządza nimi. Pełni funkcję banku banków, tworząc warunki do działania systemu bankowego. Jest również jednym z najważniejszych ośrodków naukowo-analitycznych w dziedzinie ekonomii i rynków finansowych.

Więcej o NBP: www.nbp.pl

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
przyjmuje za przewodnie idee swoich działań: prawdę, szacunek dla wiedzy, rzetelność w jej upowszechnianiu. Do najważniejszych celów uczelni należą: prowadzenie najwyższej jakości kształcenia oraz działalności naukowej, kształtowanie postaw obywatelskich, a także uczestnictwo w rozwoju społecznym oraz tworzeniu gospodarki opartej na innowacjach.


W działalności naukowej i dydaktycznej SGH kieruje się zasadami wolności badań naukowych, wolności nauczania, poszanowania wolności i swobody wyrażania poglądów oraz wzajemnej życzliwości i tolerancji, jak również przekonaniem, że nauczanie służy zgłębianiu najnowszych osiągnięć nauki światowej, kształceniu umiejętności rzetelnej pracy, rozwijaniu przedsiębiorczości i odpowiedzialności wobec społeczeństwa.
Związek Banków Polskich
to samorządowa organizacja banków działająca na podstawie ustawy o izbach gospodarczych z 30 maja 1989 roku, powołana do życia w styczniu 1991 roku. Członkostwo w ZBP ma charakter dobrowolny i obejmuje banki działające na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej, utworzone i działające na podstawie prawa polskiego.


Misją Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii jest zapewnienie skutecznej i efektywnej obsługi obywateli oraz rozwoju kraju poprzez zapewnienie dostępu do aktualnej informacji geodezyjnej i kartograficznej oraz współtworzenie nowoczesnej infrastruktury informacji przestrzennej.


IFMA to prestiżowa organizacja o zasięgu globalnym. Członkostwo w IFMA to szansa i możliwość osiągnięcia doskonałości w zarządzaniu nieruchomościami poprzez korzystanie ze standardów i dobrych praktyk tworzonych przez organizację a także wymianę doświadczeń pomiędzy jej członkami.


Centrum AMRON to profesjonalny ośrodek analityczno-badawczy specjalizujący się w zagadnieniach związanych z rynkiem nieruchomości, działający w ramach struktury organizacyjnej Centrum Prawa Bankowego i Informacji Sp. z o.o. Centrum AMRON zostało powołane do obsługi i rozwoju Systemu Analiz i Monitorowania Rynku Obrotu Nieruchomościami – jedynej w Polsce ogólnopolskiej bazy danych o cenach i wartościach nieruchomości wyposażonej w zaawansowane funkcjonalności raportujące i analityczne.


Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie to uczelnia nowych możliwości. W nowoczesnym kampusie, zlokalizowanym w centrum Warszawy, tworzymy dla naszych studentów przestrzeń do rozwoju kreatywności, budowania kariery i realizowania projektów.

Już od ponad 20 lat jako jedna z czołowych uczelni niepublicznych w Polsce prowadzimy studia z zakresu nauk humanistycznych, społecznych oraz ekonomicznych. Wyróżniamy się otwartością na studentów i na proponowane przez nich inicjatywy, zaangażowaniem w ich rozwój oraz nowoczesnym podejściem do edukacji.

SPONSORZY WYDARZENIA


Grupa Kapitałowa Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń SA (Grupa PZU) to największa instytucja finansowa w Europie Środkowo-Wschodniej. Działa w pięciu krajach: w Polsce, Estonii, na Litwie, Łotwie i Ukrainie, a jej skonsolidowane aktywa sięgają blisko 400 mld zł. Na czele Grupy stoi PZU SA, którego tradycje sięgają roku 1803, kiedy na ziemiach polskich powstało pierwsze towarzystwo ubezpieczeniowe. Tylko w Polsce Grupa PZU ma ok. 22 mln klientów. Jest liderem rynku ubezpieczeniowego oraz znajduje się w ścisłej czołówce na rynkach usług bankowych, inwestycyjnych, opieki zdrowotnej. Marka PZU należy też do najlepiej rozpoznawalnych, znanych praktycznie każdemu Polakowi. Od 2010 roku PZU SA jest notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie i od momentu debiutu znajduje się w indeksie WIG20. Od roku 2019 wchodzi także w skład indeksu zrównoważonego rozwoju WIG-ESG.


Nieruchomosci-online.pl - portal skoncentrowany na dostarczaniu wartościowych kontaktów od poszukujących.
Skupia uwagę na ogłoszeniach nieruchomości, tworząc przyjazną przestrzeń bez rozpraszających reklam.  Z pozycji lidera w Google wśród serwisów z ogłoszeniami nieruchomości gwarantuje, że oferty docierają do kilku milionów poszukujących miesięcznie. Zapewnia rozwiązania realizujące potrzeby zarówno agencji, jak i indywidualnych agentów, w ważnych obszarach wspierających pracę i profesjonalny wizerunek zawodu.


Kancelarię Jaroch Pakos tworzą radcowie prawni i adwokaci posiadający wieloletnie doświadczenie w  obsłudze prawnej podmiotów rynku finansowego oraz innych przedsiębiorców, w tym pośredników nieruchomości i zarządców nieruchomościami.  Specjalizują się w szeroko rozumianym prawie cywilnym oraz handlowym. Posiadają przy tym ugruntowaną wiedzę i praktykę w sprawach z zakresu prawa nieruchomości. Wspierają swoich Klientów w bieżącej działalności oraz reprezentują ich w postępowaniach sądowych i administracyjnych. Współpracują z notariuszami, doradcami podatkowymi oraz rzeczoznawcami majątkowymi celem zapewnienia kompleksowej pomocy prawnej.

Podczas Kongresu PFRN Wspólniczki kancelarii przedstawią słuchaczom istotne problemy  prawa konsumenckiego w obrocie nieruchomościami.


Galactica jest producentem i dostawcą rozwiązań programistycznych skierowanych dla biur pośrednictwa nieruchomości i nie tylko. Dostarczamy oprogramowanie budowane w oparciu o najnowsze technologie programistyczne oraz ponad 15 letnie doświadczenie. Bez wątpienia jesteśmy firmą, która wnosi na rynek rozwiązania innowacyjne, proponując oprogramowanie o nietuzinkowej funkcjonalności i architekturze. Wielokrotnie stworzone przez nas oprogramowanie uczestniczyło w konkursach dla niezależnych producentów oprogramowania, osiągając liczne sukcesy. Misją Galactica jest tworzenie wysokiej jakości produktów i usług związanych z oprogramowaniem, dostarczanie ich klientom, świadczenie usług wdrożeniowych i serwisowych.

BNP Paribas Bank Polska S.A
notowany od 2011 r. na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych jest częścią grupy bankowej BNP Paribas obecnej w 68 krajach. W Polsce jako bank uniwersalny o globalnym zasięgu kieruje usługi do klientów detalicznych, Wealth Management, a także firm w segmentach mikro, MŚP i bankowości korporacyjnej. BNP Paribas jako Bank Zielonych Zmian wspiera klientów w przechodzeniu na gospodarkę niskoemisyjną, ogranicza negatywny wpływ działalności operacyjnej na środowisko naturalne oraz inspiruje klientów do podejmowania trafnych decyzji finansowych. Dzięki finansowaniu Banku, ponad 23,4 tysięcy gospodarstw domowych korzysta z paneli fotowoltaicznych. Bank konsekwentnie realizuje również strategię finansowania przedsiębiorstw w Polsce, a także wspierania inwestycji strategicznych z punktu widzenia państwa oraz wywierających pozytywne wpływy: społeczne, ekonomiczne i środowiskowe.


Jednocześnie Bank sprawnie digitalizuje procesy bankowe wdrażając innowacyjne rozwiązania w bankowości internetowej GOonline oraz mobilnej GOmobile. Uwzględniając rosnącą potrzebę zdalnego dostępu do usług, Bank umożliwia klientom zakładanie konta z wykorzystaniem selfie. Klientom ceniącym spotkania z doradcami Bank umożliwia umówienie wizyty w oddziale przez aplikację Booksy. BNP Paribas konsekwentnie przystosowuje swoje placówki do obsługi wszystkich klientów, w oddziałach i na infolinii Banku dostępna jest bezpłatna pomoc tłumacza języka migowego.

Bank BNP Paribas konsekwentnie podejmuje tematy ważne społecznie m.in. na temat roli kobiet i ich rosnącej odpowiedzialności w życiu społecznym i zawodowym,  z otwartością i wrażliwością promuje różnorodność podejmując aktywności angażujące zarówno pracowników jak i rynek. Bank jest zaangażowany społecznie, m.in. poprzez działania edukacyjne, np. w zakresie rozwiązań proekologicznych, program Klasa, czy sponsoringowe. Te ostatnie koncentrują się wokół wspierania promocji tenisa i kultury, a zwłaszcza kina.

Wpisana w kulturę banku odpowiedzialność społeczna, odnosząca się zarówno do relacji z pracownikami, jak i społecznościami lokalnymi, to jedna z kluczowych wartości organizacji. Pracownicy Banku angażują się w szereg inicjatyw, dzięki którym codziennie mogą zmieniać świat. Stale rosnąca liczba pracowników-wolontariuszy była jednym z impulsów, które skłoniły Bank do objęcia projektu Szlachetna Paczka partnerstwem strategicznym. Pozwala to na całoroczne wspieranie działalności Paczki, promocję idei mądrego pomagania.
Cenatorium
to spółka z obszaru nowych technologii – fintech/proptech, działająca od 2012 roku w sektorze nieruchomości, prowadząca bazy danych przestrzennych oraz dostarczająca autorskie rozwiązania IT i narzędzia analityczne oparte na machine learning.


Obszary działania:
•    zaawansowane technologie przetwarzania danych przestrzennych
•    nieruchomości
•    Bankowość
•    prawo
•    Inwestycje  infrastrukturalne

Wieloletnia praca przy obsłudze instytucji finansowych, podmiotów rynku nieruchomości, jednostek samorządowych i rządowych oraz dużych podmiotów infrastrukturalnych pozwoliła nam zbudować firmę o unikatowym w skali Polski know-how.


Naszą misją w Property Inspect jest dostarczenie rynkowi nieruchomości narzędzi do zarządzania nieruchomościami i tworzenia profesjonalnych raportów z inspekcji w prosty i skuteczny sposób. Property Inspect jest opartym na chmurze pulpitem nawigacyjnym z aplikacją usprawniającą branżę nieruchomości, zaprojektowanym do raportowania nieruchomości i operacji budowlanych. Działamy w ponad 40 krajach, naszego oprogramowania używa ponad 200 000 specjalistów od nieruchomości na całym świecie, w tym Hines, Cushman & Wakefield, Keller Williams i Airbnb. Twórz profesjonalne raporty dotyczące nieruchomości, okresowe inspekcje, audyty budynków, oceny ryzyka i inne, za pomocą naszego nagradzanego oprogramowania do inspekcji. Oprogramowanie zaprojektowane dla wszystkich rodzajów profesjonalistów z branży nieruchomości. Twórz nieograniczone formularze cyfrowe, rejestrując stan nieruchomości, zdjęcia i problemy - bezpośrednio z telefonu komórkowego lub tabletu za pomocą naszej przyjaznej aplikacji do inspekcji.

Property Inspect to Twoja spersonalizowana platforma do efektywnego zarządzania nieruchomościami i compliance.

PATRONAT MEDIALNY

Miesięcznik „Wspólnota Mieszkaniowa” to specjalistyczne pismo poświęcone zarządzaniu nieruchomościami mieszkaniowymi. Omawia prawne, praktyczne, finansowe oraz techniczne aspekty zarządzania nieruchomościami. Miesięcznik jest skierowany głównie do zarządców nieruchomości mieszkaniowych, a także do członków zarządów wspólnot, spółdzielni, TBS-ów, administracji budynków należących do samorządu i Skarbu Państwa, a także do wszystkich osób zainteresowanych funkcjonowaniem rynku nieruchomości mieszkaniowych w Polsce.


Real Estate Magazine to branżowy dwumiesięcznik z praktycznym podejściem do problematyki nowoczesnego zarządzania nieruchomościami. Przedstawia najnowsze rozwiązania z zakresu Facility Managementu oraz przekazuje informacje z branży dla profesjonalistów i fachowców. Real Estate Magazine poddaje dogłębnej analizie polski rynek nieruchomości komercyjnych, a także informuje o sposobach obniżania kosztów funkcjonowania budynków i systemach informatycznych wspomagających zarządzanie.


Miesięcznik Administrator i Menedżer Nieruchomości - adresowany jest do zarządców nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych, funkcjonujących m.in. w spółdzielniach i wspólnotach mieszkaniowych oraz towarzystwach budownictwa społecznego, a także do osób zarządzających nieruchomościami publicznymi. W każdym numerze specjaliści z różnych dziedzin analizują aspekty prawne zarządzania nieruchomościami, podpowiadają, jak uporać się z trudnymi problemami eksploatacyjnymi, a także nierzadko spornymi kwestiami rozliczeń finansowych i naliczeń podatków.


Strefa Nieruchomości® to pierwsze w Polsce czasopismo, którego adresatem są Inwestorzy. Naszym celem jest poszerzenie i dostarczanie różnorodnej wiedzy z zakresu nieruchomości.
 
W każdym magazynie odkrywamy tajniki wiedzy na temat tego, jak osiągają sukces rentierzy, biznesmeni, fliperzy, deweloperzy.
 
Jeżeli zastanawiasz się nad tym:
- jak zaplanować inwestycję;
- jak wybierać nieruchomość, korzystając z różnych okazji rynkowych;
- jakie warunki muszą być spełnione, by nie tracić, inwestując w nieruchomości;
- na co zwracać uwagę przy zakupie lub najmie nieruchomości, aby była atrakcyjna dla Twoich przyszłych klientów lub najemców;
- jak podnieść wartość rynkową zakupionej nieruchomości;
- jak przygotować nieruchomość do wynajmu lub sprzedaży;
- na co zwracać uwagę, poszukując klienta lub najemcy nieruchomości,
 
to STREFA NIERUCHOMOŚCI® jest właśnie dla Ciebie.

PARTNERZY - WSPÓŁPRACA 

SAGA Brokers jest jedną z najstarszych firm brokerskich w Polsce. Została założona w 1990 roku przez prof. dr. hab. Tadeusza Sangowskiego i dr. Andrzeja Gawrońskiego - specjalistów o kilkudziesięcioletnim doświadczeniu w obszarze nauki i praktyki ubezpieczeniowej, nabytym w kraju i za granicą. Założyciele SAGI współtworzyli zasady funkcjonowania zawodu brokera. Przez cały okres swojego istnienia Spółka doskonali metody pracy, umacnia pozycję rynkową i ugruntowuje powszechnie uznawaną doskonałą opinię zarówno wśród swoich Klientów, jak i konkurencji. Od kilkunastu lat SAGA Brokers jest Partnerem Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości. Poprzez przygotowywanie Programów w zakresie ubezpieczeń OC gwarantuje zrzeszonym pośrednikom i zarządcom nieruchomości zabezpieczenie ich interesów. Program SAGA Brokers nie ogranicza się jedynie do ubezpieczenia obowiązkowego. Oferuje także klauzule dobrowolne, zapewniające dodatkową ochronę. Korzystne warunki ubezpieczenia i atrakcyjną cenę produktów przygotowanych przez SAGA Brokers zauważa i docenia znacząca część pośredników i zarządców nieruchomości.


Instytut CCIM (do końca 2000 r. Instytut Komercyjnego Inwestowania w Nieruchomości - CIREI) z siedzibą w Stanach Zjednoczonych prowadzi programy edukacyjne i przyznaje tytuł Dyplomowanego Specjalisty Komercyjnych Inwestycji na Rynku Nieruchomości (Certified Commercial Investment Member - CCIM). Ruch CCIM został zapoczątkowany ponad 40 lat temu przez praktyków, którzy pragnęli wznieść się na wyższy poziom profesjonalizmu specjalistów rynku nieruchomości. Do dnia dzisiejszego tytuł uzyskało 17000 profesjonalistów.

INSTITUTE OF REAL ESTATE MANAGEMENT (IREM) - Na podstawie umowy o współpracę zawartej przez Federację z IREM /Instytut Zarządzania Nieruchomościami z Chicago w dniu 6 listopada 2017 roku organizowane będą szkolenia z zakresu zarządzania nieruchomościami prowadzone przez amerykańskich wykładowców. Wszyscy uczestnicy, którzy ukończyli pełny cykl szkoleń oraz napisali plan zarządzania wybranej przez siebie nieruchomości, mieli szansę zdobycia prestiżowego tytułu CPM (Certified Property Manager) przyznawanego przez IREM. PFRN będzie jedynym organizatorem kursów IREM w Polsce.


MAINSTREET ORGANIZATION OF REALTORS® (MORe) - Organizacja zawodowa zrzeszająca ponad 16.000 członków Amerykańskiej Federacji Rynku Nieruchomości pracujących w regionie Chicago. Z PFRN współpracuje od 2016 roku.


National Association of Realtors (NAR) - Krajowe Stowarzyszenie Realtorów Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej jest największą organizacją na świecie zrzeszającą specjalistów rynku nieruchomości. NAR zostało utworzone w 1908 roku i skupia obecnie 1,1mln. członków w 1 700 stowarzyszeniach.


CEPI - European Council Real Estate Professions - Europejska Rada Nieruchomości (po francusku: Conseil Européen des Professions Immobilieres - CEPI) jest międzynarodową organizacją typu non-profit z siedzibą w Brukseli zrzeszająca najważniejsze organizacje i stowarzyszenia zawodowe rynku nieruchomości z państw członkowskich Unii Europejskiej reprezentujące ponad 200 000 specjalistów. W czerwcu 2000 roku PFRN podpisała z CEPI porozumienie na mocy którego stała się członkiem kandydatem CEPI.


Sprawdź pośrednika Sprawdź zarządcę
NEWSLETTER
Codzienne aktualności, przegląd prasy, wydarzenia
polityka prywatności
DOŁĄCZ DO SIECI
PFRN POLECA