24. Kongres PFRN - Jak zachować spokój na rynku nieruchomości?24. Kongres Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości
Jak zachować spokój na rynku nieruchomości?Co oznacza dla pośredników obecne zahamowanie na rynku kredytów mieszkaniowych? Jak skonstruować umowę między pośrednikiem a klientem, żeby zabezpieczała obie strony? W jakich miastach ceny nieruchomości spadły najbardziej, a gdzie wzrosły? Co to jest technika podwójnej gardy? Czy home staging to jeszcze usługa pośrednictwa? Jaki dzień jest najlepszy do zamieszczania ofert w internecie? Dlaczego w formułowaniu ogłoszeń należy przede wszystkim brać pod uwagę preferencje kobiet? Czy hasło "Zero prowizji" to element nieuczciwej konkurencji?


Tegoroczny 24. Kongres Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości (PFRN) - organizacji, zrzeszającej 17 lokalnych stowarzyszeń pośredników i zarządców z terenu całej Polski - zgromadził w Warszawie ponad setkę specjalistów. Miłym akcentem na początek było ogłoszenie 30 września Dniem Zarządcy – ta grupa zawodowa nie miała dotychczas swojego święta.


Kongres PFRN to zawsze ważny głos środowiska w kwestii problemów, z jakimi boryka się rynek nieruchomości. W tym roku jest mniej stabilnie niż w latach poprzednich - prelegenci dużo mówili o wyzwaniach, jakie rodzi rosnąca inflacja, coraz wyższe ceny za energię elektryczną i gaz, podwyżki stóp procentowych czy załamanie na rynku kredytów hipotecznych.


W wykładzie inauguracyjnym profesor dr hab. Marek Bryx ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (autor wydanej ostatnio pozycji "Mieszkanie dostępne w zrównoważonym mieście"), charakteryzując sytuację na rynku nieruchomości, wskazał na problem braku polityki mieszkaniowej również w kontekście pogarszających się możliwości finansowych samorządów. Wskazał, że liczba studentów i absolwentów utrzymuje się na stałym poziomie, a podaż mieszkań na wynajem, rosnące czynsze, brak możliwości uzyskania kredytu na kupno mieszkania czy programów wsparcia sprawiają, że start w dorosłe życie jest coraz trudniejszy. Mniejsze zainteresowanie kupnem mieszkań przekładać się będzie na ograniczenie inwestycji przez deweloperów. Prelegent sugerował, że obecnie większe możliwości kreowania popytu na rynku pierwotnym mogą mieć fundusze inwestujące w rynek najmu instytucjonalnego, z uwagi zasoby finansowe, którymi dysponują.


Sytuację na rynku kredytów hipotecznych przybliżył dr Jacek Furga, prezes Zarządu Centrum Prawa Bankowego i Informacji przy Związku Banków Polskich, który uspokajał zebranych, żeby nie mierzyć obecnej sytuacji poprzez porównanie do ostatnich, rekordowych w historii kredytowania hipotecznego ostatnich trzech lat (szczególnie rok 2021!). "To, co wzburzyło rynek, to - od czasu covidowego - wyjątkowo niskie stopy procentowe. Teraz wracamy do poziomu normalności."


Uczestnicy Kongresu PFRN z uwagą wysłuchali wykładów radców prawnych Elżbiety Liberdy i Piotra Dobrowolskiego, omawiających ryzyka w pracy pośrednika. Prelegenci zwracali uwagę na odpowiednie zapisy w umowach z klientami i dopełnianie należytej staranności w informowaniu o konsekwencjach podejmowanych działań. Dużym zainteresowaniem cieszyły się również wykłady omawiające ustawę Polski Ład 2.0 przez doradcę podatkowego Marka Golca; prawo konsumenckie w obrocie nieruchomościami przez prawniczki Martę Jaroch-Konwent i Agnieszkę Pakos oraz kwestie ubezpieczeniowe pośrednika przez Małgorzatę Szulczewską z firmy Saga Brokers.


W czasach kiedy transakcje na rynku nieruchomości coraz trudniej dopiąć, przydaje się umiejętność sprawnego negocjowania między stronami, o czym w interesujący sposób opowiedział Wojciech Woźniczka, negocjator, autor bestsellera "Negocjuj!”. Podpowiedział uczestnikom, jakie techniki są najbardziej przydatne i jak je stosować, żeby skutecznie doprowadzić do zawarcia transakcji.


Przedstawicielka BNP Paribas Bank Polska Joanna Józefowicz odniosła się do aktualnej tematyki termomodernizacji budynków i zarządzania finansami wspólnot mieszkaniowych.
Orzecznictwo w sprawach, w których wspólnota mieszkaniowa pozywa dewelopera, przybliżył adwokat Jakub Elegańczyk.


Pośrednicy i zarządcy dowiedzieli się o możliwościach firmy Cenatorium, która z wielką precyzją przeprowadza analizy cenowe nieruchomości na terenie całej Polski, opierając się na danych transakcyjnych i ofertowych. Jest to wiedza, która z pewnością ułatwia ustalić realną cenę nieruchomości - bardzo przydatna w codziennej pracy pośrednika.


Kongres był również doskonałą okazją do podsumowań i nagrodzenia pośredników i zarządców Złotymi Odznakami, wyróżnieniami, nagrodami za wkład w rozwój rynku nieruchomości dla osób i stowarzyszeń, nagrodami za działalność charytatywną. Wskazania do nagród odbywają się przede wszystkim na poziomie lokalnym.


Rozstrzygnięty został Konkurs im. Jerzego Kląskały na najlepszą pracę magisterską z zakresu rynku nieruchomości obronioną w 2021 roku. Decyzją członków kapituły przyznano wyróżnienie Agacie Rackiej za „Formy i sposoby inwestowania w nieruchomości”, pracę napisaną pod kierunkiem prof. dr hab. Doroty Łobos-Kotowskiej na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach.


Patronat honorowy nad Kongresem objęli m.in. Prezydent m.st. Warszawy Pan Rafał Trzaskowski, Ministerstwo Rozwoju i Technologii, Pracodawcy Rzeczpospolitej Polskiej, Narodowy Bank Polski, Główny Urząd Geodezji i Kartografii, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, IFMA Polska Chapter, Związek Banków Polskich, Centrum AMRON, Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie.


Kongres PFRN to nie tylko wartość merytoryczna, ale także spotkania i rozmowy z koleżankami i kolegami z całej Polski. Ma to ogromne znaczenie towarzyskie i biznesowe - wzajemne kontakty umożliwiają łatwiejszą współpracę dla dobra klientów.Sprawdź pośrednika Sprawdź zarządcę
NEWSLETTER
Codzienne aktualności, przegląd prasy, wydarzenia
polityka prywatności
DOŁĄCZ DO SIECI
PFRN POLECA