Podsumowanie Misji Polsko-Niemiecki!

Pod koniec czerwca odbył się Polsko-Niemiecki tydzień branży budowlanej.

Program zrealizowany na zlecenie niemieckiego Ministerstwa Gospodarki i Ochrony Klimatu w celu zacieśnienia współpracy polsko-niemieckiej. Z tej okazji w Krajowej Izbie Gospodarczej odbyło się spotkanie delegacji niemieckich przedstawicieli firm inwestycyjnych i budowlanych.

Ze strony polskiej w spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Krajowej Izby Gospodarczej, Polskiej Izby Budownictwa, Instytutu Techniki Budowlanej, a także Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości. Prezydent PFRN Renata Piechutko przedstawiła zebranym gościom polski rynek nieruchomości inwestycyjnych, rekomendując przy tym usługi profesjonalnych pośredników i zarządców, zachęcając do korzystania z produktu PFRN, jakim jest Centralny Rejestr PFRN. Prezydent wygłosiła prelekcję na temat procesu pozyskiwania gruntów i nieruchomości zabudowanych pod inwestycje w Polsce, zapoznając z obowiązującymi przepisami prawa oraz żmudnym i czasochłonnym zazwyczaj procesem pozysku nieruchomości przez inwestorów w Polsce.

Kolejnego dnia odbyła się już ogólnodostępna konferencja, podczas której uczestnicy przedstawili swoje produkty i usługi w dziedzinie budownictwa i nieruchomości.

Zobacz także inne teksty:
Podsumowanie wydarzenia WIZJERY'24!
Certyfikat MM CEPI
Nowe Władze WSPON Poznań wybrane!
Zapraszamy na 25. Kongres Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości!
Kurs dla Facility Managerów 28.09-24.11.2024!
IREM - wyższy stopień wtajemniczenia, szkolenia dla zarządców nieruchomości
Nowe terminy kursów CCIM w 2024 roku!
Czy to czas na flippowanie?
Polskie nieruchomości na celowniku obcokrajowców. Kupują nawet programiści z Indii.
PortalPRO: bezpłatna aplikacja do zarządzania zleceniami dla zarządców nieruchomości
Od maja 2014 szkolenia organizowane przez PFRN spełniają wymogi normy PN-EN 15733:2010
Zostań członkiem National Association of Realtors

Sprawdź pośrednika Sprawdź zarządcę
NEWSLETTER
Codzienne aktualności, przegląd prasy, wydarzenia
polityka prywatności
DOŁĄCZ DO SIECI
PFRN POLECA