HISTORIA

Polska Federacja Rynku Nieruchomości (PFRN) jest dobrowolnym związkiem samorządnych organizacji posiadających osobowość prawną. Została utworzona w styczniu 1995 roku przez sześć regionalnych stowarzyszeń pośredników w obrocie nieruchomościami i do lutego 1997r. działała pod nazwą Polska Federacja Pośredników w Obrocie Nieruchomościami. W chwili obecnej PFRN działa na rzecz i w interesie 16 regionalnych stowarzyszeń pośredników oraz zarządców nieruchomości, zrzeszających prawie 2000 osób.


Federacja w pełni uznaje szeroką niezależność stowarzyszeń, jednocześnie oferując możliwości podejmowania działań wspólnych, a także wyrażania opinii na tematy wykraczające poza obszar jednego regionu. Federacja dąży do odgrywania znaczącej roli w ekonomicznym rozwoju kraju poprzez jasne sformułowanie zasad działalności profesji, jak również poprzez uczestnictwo w procesie ustawodawczym, sprzyjającym rozwojowi polskiego rynku nieruchomości i umacniającym prawo własności.

__________________ ... __________________ 


KALENDARIUM

1993
 • styczeń/luty - pierwsze kontakty ze Wschodnioeuropejską Fundacją Nieruchomości (EERPF)
 • marzec - Trójmiasto, Olsztyn, Warszawa - kolejne spotkania z przedstawicielami Fundacji EERPF - Darylem Lippincott i Tomem Bodenem
 • kwiecień (Kraków) - warsztaty zorganizowane przez EERPF i Krakowski Instytut Nieruchomościami na temat przyszłości zawodów nieruchomościowych w Polsce z u udziałem pośredników
 • wrzesień - powstają pierwsze stowarzyszenia - Pomorskie i Małopolskie

_________________________________________________________..↑.. ]

1994
 • styczeń - powstają kolejne stowarzyszenia w Poznaniu i Warszawie
 • marzec - na Śląsku powstaje BCK SPON
 • maj - w Warszawie powstaje WSPON
 • maj (Sopot) - dzięki wsparciu finansowemu EERPF zostało zwołane pierwsze spotkanie założycielskie ogólnopolskiej organizacji później nazwanej Polska Federacja Pośredników w Obrocie Nieruchomościami
 • czerwiec - powstanie Dolnośląskiego SPON
 • październik - zostają zarejestrowane stowarzyszenia w Bydgoszczy i w Koszalinie

_________________________________________________________..↑.. ]

1995
 • 24 styczeń - Polska Federacja Pośredników w Obrocie Nieruchomościami zostaje wpisana do KRS
 • 3 marzec - odbywa się pierwsze posiedzenie Rady Krajowej PFPON, której członkowie wybierają pierwszy Zarząd i Komisję Rewizyjną. Prezydentem na I kadencję zostaje wybrany Szymon Sędek
 • marzec - rozpoczęcie stałej współpracy z Ministerstwem Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa. Opracowanie projektu przepisów regulujących zawód pośrednika i prace nad ustawą o gospodarce nieruchomościami
 • 21-22 kwiecień (Poznań) - I Kongres PFPON
 • 9-11 czerwiec (Kraków) - II Międzynarodowa Konferencja Pośredników Państw Europy Środkowej i Wschodniej. Podpisanie porozumienia powołującego do życiqa CEREAN
 • październik - Konferenacja NAR (Atlanta)

_________________________________________________________..↑.. ]

1996
 • 25-26 maj (Katowice) - II Kongres PFPON - opracowanie i przyjęcie z dniem 1 czerwca 1996r. "Kodeksu Etyki i Standardów Zawodowych Pośredników w Obrocie Nieruchomościami " 
 • 12 wrzesień - projekt ustawy o gospodarce nieruchomościami skierowano do pierwszego czytania w sejmie - rozpoczęcie prac sejmowych nad UoGN z udziałem przedstawicieli PFRN
 • październik - podpisanie porozumienia o współpracy pomiędzy NAR a PFPON
 • listopad - podpisanie porozumienia o współpracy pomiędzy PFPON a IREM (Instytut Zarządzania Nieruchomościami)

_________________________________________________________..↑.. ]

1997
 • 20-22 luty (Łódź) - III Kongres PFPON, na którym RK postanawia zmienić nazwę federacji na Polska Federacja Rynku Nieruchomości - wręczenie pierwszych złotych odznak 
 • czerwiec (Kazimierz Wielki) warsztaty na temat zagadnień legislacyjnych i współpracy z władzami zorganizowane przy współpracy z EERPF i NVAR
 • sierpień - Komisja Prawna PFRN wypracowała projekt przepisów wykonawczych do Ustawy o gospodarce nieruchomościami

_________________________________________________________..↑.. ]

1998
 • 1 styczeń - wejście w życie Ustawy o gospodarce nieruchomościami
 • 21 luty - pierwszy bal noworoczny zorganizowany przez Stowarzyszenia Północno-Wschodnie i Warmińsko-Mazurskie
 • marzec (Chicago, Washington) - Konferencja "Polski Rynek Nieruchomości", spotkanie z senatorami USA.
 • 24-25 kwiecień (Warszawa) - IV Kongres PFRN "Rynek Nieruchomości w Polsce - rozwój bez granic"
 • 22 maj - I Rajd Samochodowy PFRN na trasie Niepołomice-Zakopane
 • 17 październik - organizacja Międzynarodowej Konferencji CEREAN "Integracja Europejska - Rynek Nieruchomości"

_________________________________________________________..↑.. ]

1999
 • styczeń - seminarium "Komputerowe Systemy Informacji na Rynku Nieruchomości" oraz Bal Rynku Nieruchomości
 • kwiecień - Prezydentem PFRN na III kadencję wyrany zostaje Janusz Lisiecki
 • kwiecień - podpisanie z UMiRM porozumienia w sprawie organizacji postępowań kwalifikacyjnych związanych z nadawaniem licencji
 • maj - Misja handlowo-promocyjna do Izraela
 • 18-19 czerwiec (Gdynia) - V Kongres PFRN "Postaw na grunt"
 • czerwiec (Szczecin i Poznań) - pierwszy w Polsce egzamin na licencję pośrednika w Obrcie Nieruchomościami
 • październik - podpisanie porozumienia pomiędzy PFRN i NVAR, na mocy którego PFRN stała się Członkiem Honorowym NVAR
 • listopad - Konferencja NAR w Orlando
 • grudzień - podpisanie porozumienia z UMiRM w sprawie organizacji praktyk zawodowych

_________________________________________________________..↑.. ]

2000
 • 4 marzec (Warszawa) - Międzynarodowa Konferencja "Nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców w Polsce" połączona z obchodami 5-lecia istnienia PFRN
 • 10 czerwiec (Kraków) - VI Kongres PFRN "Rola sektora nieruchomości w stymulowaniu rozwoju gospodarczego"
 • czerwiec - podpisanie porozumienia pomiędzy PFRN a CEPI na mocy którego PFRN stała się członkiem kandydatem, a przy okazji pierwszą polską organizacją w strukturach europejskich
 • październik - Konferencja CEREAN w Pradze
 • 21-25 listopad (Bruksela) - Kongres CEPI "Europejski Rynek Nieruchomości"

_________________________________________________________..↑.. ]

2001
 • kwiecień - Prezydentem PFRN na IV Kadencję zostaje wybrany Zbigniew Kubiński
 • 18-19 maja (Kołobrzeg) VII Kongres PFRN "W sieci"
 • czerwiec - PFRN jako członek założyciel podpisała umowę powłującą ICREA
 • 6-7 wrzesień (Olsztyn) - I Ogólnopolskie Seminarium Pośredników w Obrocie Nieruchomościami połączone z I mistrzostwami Polski Pośredników w Obrocie Nieruchomościami w tenisie stołowym i ziemnym
 • 5-7 październik (Borki) - I Konferencja Programowa PFRN
 • październik - Konferencja CEREAN w Sofii
 • listopad - Kongres NAR w Chicago
 • listopad - PFRN podpisała z Instytutem CCIM (Certified Commercial Investment Member) porozumienie stając się tym samym wyłącznym organizatorem kursów i egzaminów w Polsce
 • grudzień - podpisanie porozumienia z UMiRM w sprawie organizacji postępowań kwalifikacyjnych i praktyk dla zarządców nieruchomości. 

_________________________________________________________..↑.. ]

2002
 • 10-11 maj (Unieście) - I Bałtycka Konferencja Nieruchomości
 • 14-16 czerwiec (Łódź) - VIII Kongres PFRN "Integracja"
 • październik - Kongres NAR w Nowym Orleanie
 • 22 listopad (Bruksela) - spotkanie przedstawicieli 40 europejskich uczelni rekomendowanych do udziału w programie CEPI Eureduc

_________________________________________________________..↑.. ]

2003
 • rok 2013 - Organizacja Europejskiej Akademii Nieruchomości EAN (6 szkoleń w różnych miastach)
 • 16-17 maj (Unieście) - II Bałtycka Konferencja Nieruchomości
 • 11-12 czerwiec (Polańczyk) Budowanie pozytywnego wizerunku zawodów rynku Nieruchomości prze współpracy z IRPF i NVAR
 • 13-15 czerwiec (Jawor n/Soliną) - IX Kongres PFRN "Zawody Rynku Nieruchomości w Unii Europejskiej"
 • 17 październik - Pierwszy egzamin CCIM w Polsce

_________________________________________________________..↑.. ]

2004
 • kwiecień - Prezydentem PFRN na VI kadencję zostaje wybrany Marek Stelmaszak
 • 18-19 czerwiec (Poznań) -  X Kongres PFRN  "Europejski Rynek Nieruchomości"
 • 31 grudzień - likwidacja Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast

_________________________________________________________..↑.. ]

2005
 • styczeń - przeniesienie egzaminów na licencję pośrednika i zarządcy do W-wy 
 • 14 marzec - z okazji obchodów 10-lecia PFRN - Brian Tracy w Polsce - "Psychologia Sukcesu"
 • 3-5 czerwca (Szczyrk) - odbył się XI Kongres, którego organizatorem było BCK SPON
 • wrzesień - Prezydentem Elektem na VII kadencję zostaje wybrany Aleksander Scheller
 • 15 listopad - PFRN wdraża zbiorowy System Zarządzania Jakością zgodny z ISO 9001:2000 dla pośredników w obrocie nieruchomościami - pierwszym Systemem w biurach pośrednictwa typu zbiorowego, a także wyjątkowe przedsięwzięcie opisania procedur pośrednictwa, które są uniwersalne dla kilkudziesięciu biur o różnych strukturach organizacyjnych oraz działających na różnych rynkach
 • 10 grudzień - Po raz pierwszy przyznano nagrodę im. Jerzego Kląskały dla najlepszej pracy dyplomowej zgłoszonej do konkursu związanej z rynkiem nieruchomości. Nagrodę tą otrzymał Pan Andrzej Lewek za pracę „Kształtowanie się zawodu pośrednika w obrocie nieruchomościami na ziemiach polskich” napisaną pod kierunkiem profesora Rościsława Żerelika (wydział nauk historycznych i pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego.

_________________________________________________________..↑.. ]

2006
 • lipiec - wydanie pierwszych certyfikatów ISO dla 38 biur nieruchomości
 • listopad - przedstawienie Karty Praw Klienta wprowadzonej przez PFRN
 • listopad - wręczenie pierwszych "Oskarów Nieruchomości"
 • 17-18 listopad (Warszawa) - XII Kongres PFRN - "Europejska Jakość"

_________________________________________________________..↑.. ]

2007
 • 23 listopad (Warszawa) - XIII Kongres Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości pod hasłem "Licencja na przyszłość - jak będzie wyglądał rynek nieruchomości

_________________________________________________________..↑.. ]

2008
 • 1 styczeń - likwidacja egzaminów na licencję dla pośredników i zarządców. Wprowadzenie wymogu wyższego wykształcenia
 • 30 maj - Konferencja  Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości, która poświęcona była zawodom operującym na rynku nieruchomości
 • 4 październik (Gdynia) - XIV Kongres Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości. Hasłem przewodnim Kongresu było Rynek Nieruchomości – Etyka – Prawo – Biznes
 • 4 październik - Inauguracyjna prezentacja portalu Fagora.pl podczas posiedzenia Rady Krajowej

_________________________________________________________..↑.. ]

2009
 • 22 październik - Prezydentem Elektem na IX kadencję zostaje wybrany Wojciech Kuc
 • październik - zakończenie testów portalu Fagora.pl

_________________________________________________________..↑.. ]

2010
 • 16 styczeń - zawody regulowane w świetle ustawy o świadczeniu usług” pod takim tytułem odbyła się w Bydgoszczy konferencja zorganizowana przez Stowarzyszenie Pośredników w Obrocie Nieruchomościami Pomorza i Kujaw pod patronatem Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości
 • 19 luty - spotkanie zorganizowane przez CEPI w sprawie pracy nad europejskimi programów edukacyjnymi
 • marzec - Prezydium Konfederacji Pracodawców Polskich (Pracodawcy RP) przyjęło Polską Federację Rynku Nieruchomości do grona swoich członków
 • czerwiec -  uruchomiono portal Fagora.pl i rozpoczęto prace nad przystosowaniem eksportów z regionalnych systemów MLS
 • wrzesień - Z inicjatywy Małopolskiego SPON ogólnopolska akcja pomocy powodzianom " Bogatynia 2010" 
 • 15-16 październik (Warszawa) - XV Kongres Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości pod hasłem przewodnim „Barometr Polskiego Rynku Nieruchomości”. Kongres był połączony z obchodami 15-lecia Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości.

_________________________________________________________..↑.. ]

2011
 • maj - Zarząd PFRN przyjął założenia do branżowego Systemu Jakości Expert.
 • 17-18 czerwiec (Kraków) - XVI Kongresie PFRN pod hasłem „Pośrednik, zarządca – zawód zaufania publicznego”
 • 17 czerwiec - podczas XVI Kongresu PFRN w Krakowie, został oficjalnie uruchomiony portal ofert nieruchomości Fagora.pl - stworzony przez środowisko pośredników w obrocie nieruchomościami
 • lipec - PFRN uruchomiła branżowy System Jakości "Expert" Bazujący na systemie ISO. Patronat nad systemem objęła CEPI.
 • 12 październik - Prezydentem Elektem PFRN na X kdencję zostaje wybrany Leszek A. Hardek
 • listopad - PFRN podpisała umowę na mocy której oferty z portalu Fagora.pl eksportowane są na portal Raltor.com
 • 17 listopad - dokonano wyboru nowego Prezydenta CEPI, którym została pani Claudine Speltz, Prezydent CIGDL (Chambre Immobilière du Grand-Duché de Luxembourg – Izba Nieruchomości Wielkiego Księstwa Luksemburg), naszej organizacji członkowskiej z Luksemburga. Rozpocznie ona urzędowanie 1 stycznia 2012r. 

_________________________________________________________..↑.. ]

2012
 • 27 styczeń - 9 Federacji podpisało porozumienie w sprawie wspólnych działań w sprawie obrony systemu licencjonowania
 • 12 kwiecień - pośrednicy w obrocie nieruchomościami, zarządcy nieruchomości i rzeczoznawcy majątkowi zorganizowali Manifestację Rynku Nieruchomości w sprawie projektu ustawy o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów.
 • 24-25 maj (Warszawa) -  XVII Kongres Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości. Europejski Standard Usług na Rynku Nieruchomości.

_________________________________________________________..↑.. ]

2013
 • marzec - Umowa pośrednictwa w obrocie nieruchomościami w orzecznictwie sądowym to książka wydana przez Polską Federację Rynku Nieruchomości. Jest to pierwsze, profesjonalne wydawnictwo na temat umów pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, które ma na celu przybliżenie problematyki prawnej związanej z wykonywaniem zawodu pośrednika w obrocie nieruchomościami przez wzgląd na orzecznictwo sądowe. Wydawnictwo opiera się na wyrokach dotychczas niepublikowanych
 • 16-17 maj (Wrocław) - XVIII Kongres PFRN - "Nowe czasy, nowe wyzwania, rzeczywistość polskiego rynku nieruchomości"
 • 4 grudzień - odbyło się spotkanie z członkami Komisji Odpowiedzialności zawodowej sekcja pośredników w obrocie nieruchomościami zorganizowane przez Polską Federację Rynku Nieruchomości. PFRN w ten sposób chciała w szczególny sposób podziękować członkom KOZ za wieloletnią, rzetelną pracę na rzecz zawodów związanych z gospodarką nieruchomościami
 • 9 grudzień -  Rada Krajowa przyjęła Kodeks Etyki Pośredników w Obrocie Nieruchomościami i Zarządców Nieruchomości, który obowiązuje od 1 stycznia 2014 roku.
 • 9 grudzień - Prezydentem Elektem PFRN na XI kdencję zostaje wybrany Leszek A. Hardek
 • grudzień - w Polskim Komitecie Normalizacyjnym zakończyły się prace nad wdrożeniem normy PN EN 15733 Usługi agentów nieruchomości – Wymagania dotyczące świadczenia usług przez agentów nieruchomości. Dzięki działaniom Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości, która podpisała stosowana umowę z PKN powyższa norma została przetłumaczona na język polski.
 • 20 grudzień - uruchomienie Centralnego Rejestru Pośredników i Zarządców

_________________________________________________________..↑.. ]

2014
 • 1 styczeń - wejście w życie ustawy deregulacyjnej likwidującej Państwowe licencje pośredników i zarządców
 • 1 styczeń - wejście wżycie Kodeksu Etyki Zawodowej Pośredników w Obrocie Nieruchomościami i Zarządców Nieruchomości
 • 9 styczeń -  w siedzibie PFRN odbyło się spotkanie z członkami Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej sekcja pośredników w obrocie nieruchomościami zorganizowane przez Polską Federację Rynku Nieruchomości. PFRN podziękowała członkom PKK za wieloletnią, rzetelną pracę na rzecz zawodów związanych z gospodarką nieruchomościami
 • luty - Polska Federacja Rynku Nieruchomości zorganizowała spotkania z przedstawicielami Narodowego Banku Polskiego i producentami oprogramowania dla biur nieruchomości. Celem spotkania było omówienie możliwości dostosowanie programów do obsługi biur nieruchomości w zakresie przekazywania danych dot. transakcji do Narodowego Banku Polskiego
 • maj - szkolenia organizowane przez PFRN spełniają wymogi normy PN-EN 15733:2010. Powyższe wynika z konieczności ustawicznego kształcenia zawodowego pośrednika w obrocie nieruchomościami, określonej w wymaganiu pkt. 6.3 normy PN-EN 15733:2010 (Ustawiczne kształcenie zawodowe) 
 • 22-23 maj (Bydgoszcz) - XIX Kongres PFRN, Nieruchomości - Nauka Biznes
 • październik - premiera wydawnictwa PFRN pierwszego w Polsce profesjonalnego wydawnictwa na temat niedozwolonych postanowień umownych w umowach pośrednictwa w obrocie nieruchomościami w świetle orzeczeń Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
 • listopad - Nowy Orlean (USA) - Kongres NAR
 • listopad - zakończenie prac i połączenie CEPI i CEI dwóch największych europejski organizacji pośredników i zarządców

_________________________________________________________..↑.. ]

2015
 • styczeń - Zarząd PFRN podjął uchwałę o umożliweniu odnawiania licencji przez jej posiadaczy on-line ze swojego indywidulanego konta w CR
 • kwiecień - Ambasadorem NAR na Polskę zostaje mianowana Danuta Hansen
 • 22-23 maj (Warszawa) - XX Jubileuszowy Kongres PFRN - "Profesjonalni od 20 lat" połączony z obchodami 20-lecia działalności Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości
 • listopad - San Diego (USA) - Kongres NAR
 • listopad - Bratysława - Plenarne posiedzenie CEPI-CEI
 • grudzień w 2015 roku 1.1 tys. osób uzyskało licencję PFRN

_________________________________________________________ [ ..↑.. ]

2016
 • styczeń - Pezydentem Elektem na XII kadencję zostaje wybrany Andrzej Piórecki.
 • luty - poszerzenie funkcjonalności Centralnego Rejestru oraz wprowadzenie pierwszych programów specjalistycznych (nadawania tytułu specjalisty).
 • kwiecień - KPRM oficjalnie zatwierdza w planach prac nowelizację ustawy o gospodarce nieruchomościami i zmiany "naprawcze" po ustawie "deregulacyjnej.
 • 29-30 kwietnia - Warszawa - Konferencja "Tylko dla Orłów", której gwiazdą jest Fredrik Eklund agent nr 1 w NY. 
 • wrzesień - pełnomocnikiem PFRN ds. Centralnego Rejestru zostaje Leszek A. Hardek (Prezydent PFRN 2012-16)
 • 3-6 listopada - Orlando (USA, FL), Kongres NAR - Nowym stowarzyszeniem partnerskiem zostaje Mainstreet Organization of REALTORS.
 • 10-12 listopada - Grzegorz Dobrowolski został ponownie Członkiem Zarządu CEPI
 • 25 listopada - Kraków - Doroczna Konferencja PFRN
 • grudzień - w kolejnym roku 1.1 tys osób uzyskało licencję PFRN

_________________________________________________________..↑.. ]

2017
 • kwiecień - powołanie organu doradczego PFRN - Komisja ds. Skarg
 • 23 czerwiec - Wieliczka - XXI Kongres PFRN
 • lipiec - w pierwszej połowie br. prawie 800 osób uzyskało prawo posługiwania się licencją PFRN
 • 7 lipca - Sejm przyjał nowelizację Ustawy o gospodarce nieruchomościami w niewielkim stopniu "odwaracającym" deregulację z roku 2013.
 • 20 lipca - uchwalona została nowelizacja Ustawy o gospodarce nieruchomościami, w której przewidziano szereg zmian dotyczących działalności zawodowej w dziedzinie gospodarowania nieruchomościami, w tym szczególnie istotnych i oczekiwanych przez środowisko zawodowe pośredników w obrocie nieruchomościami oraz zarządców nieruchomości.
 • 13 październik - Bruksela - Plenarne posiedzenie CEPI
 • 21 wrzesień - Wiceprezydentem PFRN zostaje wybrany Pan Jerzy Sobański
 • 3-6 listopad - Chicago (USA), Kongres NAR - Nowa współpraca międzynarodowa z Institute of Real Estate Management IREM.
 • 12 grudzień - Pezydentem Elektem na XIII kadencję zostaje wybrany Andrzej Piórecki.
 • grudzień - w kolejnym roku 1.5 tys osób uzyskało licencję PFRN

_________________________________________________________..↑.. ]

2018
 • 5-6 kwiecień - Madryt - Plenarne posiedzenie CEPI
 • 25-26 października - Warszawa - Plenarne posiedzenie CEPI
 • 26 października - Warszawa, XXII Kongres Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości
 • 29 października - podpisanie umowy partnerstwa i współpracy z portalem Szybko.pl
 • 2-5 listopada - Boston, Kongres NAR - Nowym stowarzyszeniem partnerskiem zostaje Belarusian Association of Real Estate
 • listopad - powołanie Rady Nadzorczej Szybko.pl (dwóch przedstawicieli PFRN: Andrzej Piórecki, Szymon Sędek)
 • grudzień - w kolejnym roku prawie 1.5 nowych osób uzyskało licencję PFRN

_________________________________________________________..↑.. ]

2019
 • 28-29 marzec - Malaga - Plenarne posiedzenie CEPI
 • 17-18 maj - Bydgoszcz, XXIII Kongres Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości
 • 23-24 października - Londyn - Plenarne posiedzenie CEPI - Podpisanie umowy partnerskiej z firmą Opisas - Wybory na Prezydenta CEPI oraz do Zarządu CEPI (do Zarządu zostaje wybrana Pani Renata Piechutko - Członek Zarządu PFRN)
 • 8-11 listopada - San Francisco, Kongres NAR - Nowym Stowarzyszeniem partnerskim zostaje Ukraińskie Stowarzyszenie Nieruchomości - Podpisanie kolejnej umowy na organizację kursów z Instytutem CCIM oraz Instytutem IREM
 • 11 grudnia - Wybory na Prezydenta Elekta

_________________________________________________________..↑.. ]

2020
 • kwiecień - online - Plenarne posiedzenie CEPI
 • 26 czerwca - Wybory Zarządu PFRN
 • 26 września - Warszawa, Jubileusz 25-lecia Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości
 • 2 października - online - Plenarne posiedzenie CEPI
 • 2-18 listopada - Kongres National Association of Realtors, pierwszy raz w formule online
 • grudzień - w kolejnym roku ok. 1.5 tys osób uzyskało licencję PFRN

_________________________________________________________..↑.. ]

2021
 • 27 maja - Plenarne posiedzenie CEPI
 • 15-16 października - online, Konferencja Rynku Nieruchomości PFRN
 • 12-15 listopada - San Diego, Kongres National Association of Realtors
 • grudzień - w kolejnym roku ok. 1.5 tys osób uzyskało licencję PFRN

_________________________________________________________..↑.. ]

2022
 • 9 czerwca - Wybory na Prezydenta Elekta
 • 23-25 czerwca - Sofia - Plenarne posiedzenie CEPI
 • 30 września - Warszawa, XXIV Kongres Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości
 • 24-25 listopada - Dublin - Plenarne posiedzenie CEPI
 • 11-14 listopada - Orlando, Kongres National Associations of Realtors
 • 8 grudnia - Wybory Zarządu PFRN

_________________________________________________________..↑.. ]

2023
 • 24-26 marca - Ogólnopolski Dzień Pośrednika
 • 22-23 czerwca - Praga - Plenarne posiedzenie CEPI
 • 14-16 listopada - Anaheim, Kongres National Associations of Realtors
 • 30 listopada - 2 grudnia - Paryż - Plenarne posiedzenie CEPI

_________________________________________________________..↑.. ]Zobacz także inne teksty:
STATUT
WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA
NAJWAŻNIEJSZE OSIĄGNIĘCIA
CELE
MISJA

Sprawdź pośrednika Sprawdź zarządcę
NEWSLETTER
Codzienne aktualności, przegląd prasy, wydarzenia
polityka prywatności
DOŁĄCZ DO SIECI
PFRN POLECA