Zarząd Federacji

Renata Piechutko
Prezydent Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości
email: rpiechutko@pfrn.pl
Urodzona w Krakowie, związana z rynkiem nieruchomości od lat dziewięćdziesiątych, będąc jeszcze na studiach. Pośrednik  w Obrocie Nieruchomościami i Zarządca Nieruchomości PFRN, członek Małopolskiego Stowarzyszenia Pośredników w Obrocie Nieruchomościami i Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości. Członek zarządu Europejskiej Rady Zawodów Nieruchomościowych (CEPI) w Brukseli. Były delegat do Rady Krajowej Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości. Były Członek Małopolskiego Stowarzyszenia Pośredników w Obrocie Nieruchomościami. Uczestniczy w organizacji wydarzeń branżowych (m.in. Konferencja Rynku Nieruchomości w Krakowie, XXI Kongres Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości w Wieliczce pod hasłem: „Kopalnia wiedzy o nieruchomościach”, General Meeting CEPI w Warszawie, Jubileusz XXV-lecia Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości), organizator wydarzeń integracyjnych i szkoleń. Autor publikacji branżowych w prasie i Internecie, propagujących profesjonalizm i wiedzę z zakresu rynku nieruchomości, uczestnik wywiadów tematycznych w prasie, telewizji, Internecie. W działalności na rynku nieruchomości wykazuje się wiedzą, doświadczeniem i umiejętnościami organizatorskimi, kieruje się etyką i przyjazną postawą. Zaangażowana w życie środowiska ceni sobie integrację i współpracę zawodową. Czynnie uczestniczy w działalności na rzecz PFRN i branży nieruchomości, swoją pracą osiągając sporo satysfakcji i korzyści dla tego środowiska. Za pracę na rzecz środowiska nieruchomości wielokrotnie wyróżniona przez MSPON i PFRN. Nagrodzona Złotą Odznaką PFRN i Medalem XXV-lecia PFRN „Bene meritus”.

Jerzy Sobański
Wiceprezydent Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości
email: jsobanski@pfrn.pl
Aktywny społecznik, zaangażowany w strategiczne działania organizacji, propagator idei wyłączności i współpracy w systemie MLS. Zaangażowany w przedsięwzięcia dydaktyczne, szkoli nowych członków WSPON z zakresu współpracy w systemie MLS oraz standardów zawodowych. Systematycznie analizuje dane z systemu MLS, na podstawie których tworzy raporty i statystyki do użytku zewnętrznego, współorganizator śniadań prasowych, autor publikacji prasowych promujących usługi pośrednictwa.
- Rzecznik prasowy Warszawskiego Stowarzyszenia Pośredników w Obrocie Nieruchomościami od 2006 roku – do teraz
- Członek Komisji MLS w kadencji:  2011 - 2013 oraz 2009 - 2011
- Członek Zarządu WSPON w kadencji: 2007 – 2009, 2005 - 2007, 2003-2005, 2001-2003


Monika Smoter
Wiceprezydent Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości
email: msmoter@pfrn.pl
Prezes Zarządu Dolnośląskiego Stowarzyszenia Pośredników w Obrocie Nieruchomościami.


Jacek Czechowski

Członek Zarządu Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości
email: jczechowski@pfrn.pl
Absolwent Wydziału Nauk Technicznych Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie.         Od 20 maja 2004 roku licencjonowany pośrednik w obrocie nieruchomościami, nr licencji 4654. W 2007 roku członek Komisji Promocji i Reklamy Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości (PFRN). W latach 2007 – 2010 członek Komisji Etyki i Standardów Zawodowych Warmińsko Mazurskiego Stowarzyszenia Pośredników w Obrocie Nieruchomościami (WAMASPON). W latach 2010 – 2013 członek Zarządu WAMASPON, od 2013 do 2016 roku pełnił funkcję Prezesa Zarządu WAMASPON, obecnie Wiceprezes Zarządu. Członek olsztyńskiej Grupy Orkana13.pl. Udział w badaniach rynku nieruchomości, współpraca z instytucjami i podmiotami lokalnego rynku nieruchomości.

Wiesław Nowiński
Członek Zarządu Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości
email: wnowinski@pfrn.pl
Właściciel Firmy TOK NIERUCHOMOŚCI z siedzibą w Koninie, rok założenia 1996 .Pośrednik w Obrocie Nieruchomościami nr licencji zawodowej 3712.Członek założyciel Stowarzyszenia Pośredników w Obrocie Nieruchomościami Wielkopolska Południowa. Członek Zarządu SPON Wielkopolska Południowa.

Mateusz Kaczorowski
Członek Zarządu Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości
email: mkaczorowski@pfrn.pl
Prezes Zarządu Bielsko-Częstochowsko-Katowickiego Stowarzyszenia Pośredników w Obrocie Nieruchomościami.

Jacek Janas
Członek Zarządu Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości
email: jjanas@pfrn.pl
Wiceprezes Polskiego Stowarzyszenia Zarządców Nieruchomości.; Członek Rady Fundacji PRO SALUS; Członek założyciel Polskiego Towarzystwa Menagerów Logistyki. W czasie studiów działacz organizacji studenckich i animator życia kulturalnego.

>> ..... >> ]

Sprawdź pośrednika Sprawdź zarządcę
NEWSLETTER
Codzienne aktualności, przegląd prasy, wydarzenia
polityka prywatności
DOŁĄCZ DO SIECI
PFRN POLECA