Zarząd Federacji

Renata Piechutko
Prezydent Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości
email: rpiechutko@pfrn.pl
Urodzona w Krakowie, związana z rynkiem nieruchomości od lat dziewięćdziesiątych, będąc jeszcze na studiach. Pośrednik  w Obrocie Nieruchomościami i Zarządca Nieruchomości PFRN, członek Małopolskiego Stowarzyszenia Pośredników w Obrocie Nieruchomościami i Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości. Członek zarządu Europejskiej Rady Zawodów Nieruchomościowych (CEPI) w Brukseli. Były delegat do Rady Krajowej Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości. Były Członek Małopolskiego Stowarzyszenia Pośredników w Obrocie Nieruchomościami. Uczestniczy w organizacji wydarzeń branżowych (m.in. Konferencja Rynku Nieruchomości w Krakowie, XXI Kongres Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości w Wieliczce pod hasłem: „Kopalnia wiedzy o nieruchomościach”, General Meeting CEPI w Warszawie, Jubileusz XXV-lecia Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości), organizator wydarzeń integracyjnych i szkoleń. Autor publikacji branżowych w prasie i Internecie, propagujących profesjonalizm i wiedzę z zakresu rynku nieruchomości, uczestnik wywiadów tematycznych w prasie, telewizji, Internecie. W działalności na rynku nieruchomości wykazuje się wiedzą, doświadczeniem i umiejętnościami organizatorskimi, kieruje się etyką i przyjazną postawą. Zaangażowana w życie środowiska ceni sobie integrację i współpracę zawodową. Czynnie uczestniczy w działalności na rzecz PFRN i branży nieruchomości, swoją pracą osiągając sporo satysfakcji i korzyści dla tego środowiska. Za pracę na rzecz środowiska nieruchomości wielokrotnie wyróżniona przez MSPON i PFRN. Nagrodzona Złotą Odznaką PFRN i Medalem XXV-lecia PFRN „Bene meritus”.

Jacek Janas
Wiceprezydent Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości
email: jjanas@pfrn.pl
Wiceprezes Polskiego Stowarzyszenia Zarządców Nieruchomości.; Członek Rady Fundacji PRO SALUS; Członek założyciel Polskiego Towarzystwa Menagerów Logistyki. W czasie studiów działacz organizacji studenckich i animator życia kulturalnego.


Jacek Czechowski

Wiceprezydent Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości
email: jczechowski@pfrn.pl
Absolwent Wydziału Nauk Technicznych Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie.         Od 20 maja 2004 roku licencjonowany pośrednik w obrocie nieruchomościami, nr licencji 4654. W 2007 roku członek Komisji Promocji i Reklamy Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości (PFRN). W latach 2007 – 2010 członek Komisji Etyki i Standardów Zawodowych Warmińsko Mazurskiego Stowarzyszenia Pośredników w Obrocie Nieruchomościami (WAMASPON). W latach 2010 – 2013 członek Zarządu WAMASPON, od 2013 do 2016 roku pełnił funkcję Prezesa Zarządu WAMASPON, obecnie Wiceprezes Zarządu. Członek olsztyńskiej Grupy Orkana13.pl. Udział w badaniach rynku nieruchomości, współpraca z instytucjami i podmiotami lokalnego rynku nieruchomości.

Wiesław Nowiński
Członek Zarządu Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości
email: wnowinski@pfrn.pl
Właściciel Firmy TOK NIERUCHOMOŚCI z siedzibą w Koninie, rok założenia 1996 .Pośrednik w Obrocie Nieruchomościami nr licencji zawodowej 3712.Członek założyciel Stowarzyszenia Pośredników w Obrocie Nieruchomościami Wielkopolska Południowa. Członek Zarządu SPON Wielkopolska Południowa.

Małgorzata Kaczmarek
Członek Zarządu Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości
email: mkaczmarek@pfrn.pl
Pośrednik w obrocie nieruchomościami, właściciel biura nieruchomości – lider zespołu. Z rynkiem nieruchomości związana jest od 2006 roku, kiedy to rozpoczęła pracę w jednym z jastrzębskich biur nieruchomości w charakterze agenta. Od 2009 roku koordynowała pracę 2 oddziałów biur nieruchomości. W 2010 roku ukończyła studia podyplomowe na Akademii Ekonomicznej w Krakowie na kierunku Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami a następnie 22 kwietnia 2011 roku  otrzymała   z rąk Ministra Infrastruktury licencję zawodową w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami nr 16077  uzyskując tytuł pośrednika w obrocie nieruchomościami uprawniający do wykonywania działalności zawodowej w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami. Od 2011 roku czynny członek BCK SPON. Czynnie uczestniczy i promuje integracje społeczności pośredników na śląsku, laureat konkurów Orły Nieruchomości. Pomimo szerokiego wachlarza doświadczenia, wciąż nieustannie dąży do podnoszenia kwalifikacji zawodowych, nadal utrzymuje licencję pośrednika będąc wpisaną do Centralnego Rejestru Pośredników PFRN. Od początku swojej pracy czynnie uczestniczy we wszystkich akcjach promocyjnych organizowanych przez PFRN takich jak Akcja Bezpieczny Najem, czy Drzwi Otwarte Biur prowadząc bezpłatne konsultacje dla zainteresowanych. To wszystko sprawiło, że w 2019 roku otrzymała wyróżnienie BCK SPON za wkład w budowę pozytywnego wizerunku zawodu  pośrednika w obrocie nieruchomościami. Od 2020 roku intensywnie włącza się w pracę środowiska pośredników jako członek zarządu BCK SPON.

Krzysztof Kabaj
Członek Zarządu Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości
email: kkabaj@pfrn.pl
Posiada licencję pośrednika Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości nr 22625. Wspólnik i Członek Zarządu SALWATOR Nieruchomości sp. z o.o. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Od 2018 roku doktorant w Katedrze Prawa Karnego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. W kręgu jego zainteresowań naukowych pozostają przestępstwa w obrocie nieruchomościami oraz przestępstwa wbrew wiarygodności dokumentów. Autor publikacji z dziedziny prawa karnego, cywilnego oraz administracyjnego. W 2017 roku laureat Nagrody im. Jerzego Klaskały za pracę magisterską pt. „Prawnokarne aspekty przestępstw w obrocie nieruchomościami” napisaną pod patronatem prof. dr. hab. Piotra Kardasa. Na rzecz PFRN działa od roku 2018. W latach 2018-2020 Wiceprzewodniczący Komisji Edukacji, od roku 2021 Przewodniczący tej komisji. Od roku 2018 członek Komisji Prawnej PFRN. Biegły sądowy przy Sądzie Okręgowym w Krakowie w zakresie obrotu nieruchomościami i pośrednictwa w obrocie nieruchomościami. Prowadził działalność charytatywną na rzecz Przytuliska dla Bezdomnych Mężczyzn prowadzonego przez Zgromadzenie Braci Albertynów w Krakowie, za co m.in. w roku 2021 otrzymał nagrodę za działalność charytatywną Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości. Laureat medalu XXV-lecia Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości „Bene meritus”. Członek Małopolskiego Stowarzyszenia Pośredników w Obrocie Nieruchomościami, gdzie m.in. pełnił funkcję członka Komisji Statutowej.

Paweł Szymański
Członek Zarządu Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości
email: pszymanski@pfrn.pl
Na rynku nieruchomości od 1998 roku, posiada licencję pośrednika w obrocie nieruchomościami od1999 roku. Prowadzi biuro nieruchomości o nazwie Multi Nieruchomości. Od początku związany z Zachodniopomorskiem Stowarzyszeniem Pośredników Obrotu Nieruchomościami w Szczecinie, gdzie przez kilkanaście lat pracował dla środowiska jako rzecznik dyscyplinarny i zawodowy. Aktualnie Wiceprezes ZSPON.
Wiele lat pracował w Komisji Odpowiedzialności Zawodowej, gdzie przeprowadzał postępowania zarówno jako przewodniczący jak i członek komisji podczas postępowań.
Otrzymał wyróżnienie Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości w roku 2022.


>> ..... >> ]

Sprawdź pośrednika Sprawdź zarządcę
NEWSLETTER
Codzienne aktualności, przegląd prasy, wydarzenia
polityka prywatności
DOŁĄCZ DO SIECI
PFRN POLECA