Zarząd Federacji

Andrzej Piórecki
Prezydent Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości

Pośrednik w obrocie nieruchomościami od 1990 roku (uprawnienia zawodowe nr 1225). Członek Małopolskiego Stowarzyszenia Pośredników w Obrocie Nieruchomościami od 1997 roku. W latach 2006 - 2010 - Przewodniczący Komisji Nadzoru i Przestrzegania Zapisów Ustawy o Gospodarce Nieruchomościami oraz Członek Komisji Etyki Zawodowej przy MSPON. Delegat MSPON odpowiedzialny za pracę Komisji Etyki Zawodowej przy PFRN. Wieloletni uczestnik spotkań Rady Krajowej PFRN. W latach 2010 do czerwca 2014 – Prezes Małopolskiego Stowarzyszenia Pośredników w Obrocie Nieruchomościami. Prowadzący praktyki dla kandydatów na pośredników w obrocie nieruchomościami. Organizator kursów i szkoleń dla pośredników w obrocie nieruchomościami przy MSPON. Za pracę na rzecz środowiska odznaczony Złota Odznaką MSPON oraz Złotą Odznaką PFRN. W trakcie piastowania prezesury MSPON został trzykrotnie wyróżniony przez Polską Federację Rynku Nieruchomości jako najlepsze Stowarzyszanie w Polsce. Organizator wielu akcji społecznych na rzecz powodzian oraz corocznej Wigilii dla osób bezdomnych. Do 2018 roku pełnił funkcję V-ce Prezesa Stowarzyszenia. Aktualnie pełni funkcję Prezydenta Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości (druga kadencja).


Janusz Gutowski
Wiceprezydent Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości 

Urodzony w 1952 roku. Jest absolwentem dwóch wydziałów Politechniki Warszawskiej: Samochodów i Maszyn Roboczych oraz Organizacji i Zarządzania Przemysłem. Pracował jako przedstawiciel Fabryki Samochodów Osobowych w wielu krajach europejskich, i w Chinach.  W roku 1989 opuścił FSO, by rozpocząć działalność handlową na własny rachunek. Na początku lat 90tych współpracował z Bank of America zakresie implementacji Amerykańskich Certyfikatów Depozytowych (ADR), które po dwu latach intensywnych prac zostały wprowadzone dla pierwszego klienta, firmy Mostostal Export. Współpracował również w późniejszym okresie  z innymi instytucjami finansowymi takimi jak Nomura, czy Deutsche Bank w zakresie operacji rynku kapitałowego. W tym okresie, a była to druga połowa lat 90-tych, zaczął współpracę z wieloma firmami i funduszami amerykańskimi, brytyjskimi i niemieckimi, które zajmowały się pośrednio lub bezpośrednio nieruchomościami. (Loewes Cineplex, Dentacon, NEPH etc) Od końca lat 90-tych skoncentrował się w swojej działalności wyłącznie na nieruchomościach, zarządzając obiektami w imieniu właścicieli a także uczestnicząc jako doradca w transakcjach kupna-sprzedaży i komercjalizacji obiektów handlowych. Jest czynnym licencjonowanym zarządcą nieruchomości komercyjnych, numer licencji 9077. Od 2002 roku jest członkiem Polskiego Stowarzyszenia Zarządców Nieruchomości w Warszawie. Od 2005 roku do dziś jest delegatem do Rady Krajowej PFRN. Od roku 2007 jest członkiem zarządu PSZN a od 2013 do dziś Prezesem PSZN. W latach 2008-2012  był  z ramienia PFRN delegatem środowiska zarządców w CEPI  i członkiem komitetu politycznego tej organizacji. W latach 2010-2012 był członkiem zarządu PFRN  odpowiedzialnym za sprawy międzynarodowe. W roku 2016 wybrany ponownie do zarządu PFRN  jako Wiceprezydent.


Jerzy Sobański
Wiceprezydent Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości
Aktywny społecznik, zaangażowany w strategiczne działania organizacji, propagator idei wyłączności i współpracy w systemie MLS. Zaangażowany w przedsięwzięcia dydaktyczne, szkoli nowych członków WSPON z zakresu współpracy w systemie MLS oraz standardów zawodowych. Systematycznie analizuje dane z systemu MLS, na podstawie których tworzy raporty i statystyki do użytku zewnętrznego, współorganizator śniadań prasowych, autor publikacji prasowych promujących usługi pośrednictwa.

- Rzecznik prasowy Warszawskiego Stowarzyszenia Pośredników w Obrocie Nieruchomościami od 2006 roku – do teraz

- Członek Komisji MLS w kadencji:  2011 - 2013 oraz 2009 - 2011

- Członek Zarządu WSPON w kadencji: 2007 – 2009, 2005 - 2007, 2003-2005, 2001-2003


Renata Piechutko
Członek Zarządu Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości
Urodzona w Krakowie, związana z rynkiem nieruchomości od1995 roku. Pośrednik  w Obrocie Nieruchomościami, nr licencji 22462, członek Małopolskiego Stowarzyszenia Pośredników w Obrocie Nieruchomościami i Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości. Uczestniczyła w organizacji Konferencji Rynku Nieruchomości w Krakowie w 2016 roku i XXI Kongresu Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości w Wieliczce pod hasłem: „Kopalnia wiedzy o nieruchomościach”. Delegat do Rady Krajowej Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości z ramienia MSPON. W działalności na rynku nieruchomości wykazuje się wiedzą, doświadczeniem i umiejętnościami organizatorskimi,  kieruje się etyką i przyjazną postawą wobec klientów. Zaangażowana w życie środowiska pośredników w obrocie  nieruchomościami, ceni sobie integrację i współpracę pomiędzy pośrednikami. Czynnie uczestniczy w działalności społecznej na rzecz MSPON i PFRN, choć nie jest to łatwe, bo zaangażowanie w prace społeczne wymaga poświęcenia sporej ilości czasu, często kosztem interesów osobistych i zawodowych, ale przynosi sporo satysfakcji i korzyści w działalności na rzecz środowiska branży nieruchomości. Za pracę na rzecz środowiska wyróżniona przez MSPON i PFRN. Obecnie Wiceprezes Małopolskiego Stowarzyszenia Pośredników w Obrocie Nieruchomościami.


Jacek Czechowski

Członek Zarządu Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości
Absolwent Wydziału Nauk Technicznych Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie.         Od 20 maja 2004 roku licencjonowany pośrednik w obrocie nieruchomościami, nr licencji 4654. W 2007 roku członek Komisji Promocji i Reklamy Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości (PFRN). W latach 2007 – 2010 członek Komisji Etyki i Standardów Zawodowych Warmińsko Mazurskiego Stowarzyszenia Pośredników w Obrocie Nieruchomościami (WAMASPON). W latach 2010 – 2013 członek Zarządu WAMASPON, od 2013 do 2016 roku pełnił funkcję Prezesa Zarządu WAMASPON, obecnie Wiceprezes Zarządu. Członek olsztyńskiej Grupy Orkana13.pl. Udział w badaniach rynku nieruchomości, współpraca z instytucjami i podmiotami lokalnego rynku nieruchomości.

Monika Smoter
Członek Zarządu Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości


Michał Czarnek
Członek Zarządu Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości

>> ..... >> ]

NEWSLETTER
Codzienne aktualności, przegląd prasy, wydarzenia
polityka prywatności
DOŁĄCZ DO SIECI
PFRN POLECA