WŁADZE

Władze Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości stanowią:

 • Rada Krajowa - zebranie delegatów sfederowanych Stowarzyszeń
 • Zarząd Federacji
 • Komisja Rewizyjna
Kadencja władz Federacji trwa dwa lata.
W następstwie wyborów do władz Federacji w dniu 8 grudnia 2022 r. ukonstytuował się Zarząd w składzie:
 • Renata Piechutko, Prezydent
 • Jacek Janas, Wiceprezydent
 • Jacek Czechowski, Wiceprezydent
 • Małgorzata Kaczmarek, Członek Zarządu
 • Krzysztof Kabaj, Członek Zarządu,
 • Wiesław Nowiński, Członek Zarządu
 • Paweł Szymański, Członek Zarządu

  zobacz więcej..>>

W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą:

 • Michał Czarnek, Przewodniczący Komisji
 • Agnieszka Brol-Radzicka, Członek Komisji
 • Elżbieta Trawińska, Członek Komisji
   


Organami doradczymi Federacji na lata 2022-2024 są:

 • Komisja Prawna


 • Komisja Etyki i Odpowiedzialności Zawodowej


 • Komisja Edukacji


 • Komisja Wydawnictw i Promocji


 • Komisja d/s Informatyki i Nowych Technologii


 • Rada Programowa

Sprawdź pośrednika Sprawdź zarządcę
NEWSLETTER
Codzienne aktualności, przegląd prasy, wydarzenia
polityka prywatności
DOŁĄCZ DO SIECI
PFRN POLECA