WŁADZE

Władze Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości stanowią:

 • Rada Krajowa - zebranie delegatów sfederowanych Stowarzyszeń
 • Zarząd Federacji
 • Komisja Rewizyjna
Kadencja władz Federacji trwa dwa lata.
W następstwie wyborów do władz Federacji w dniu 26 czerwca 2020 r. ukonstytuował się Zarząd w składzie:
 • Renata Piechutko, Prezydent
 • Jerzy Sobański, Wiceprezydent
 • Monika Smoter, Wiceprezydent
 • Jacek Janas, Członek Zarządu
 • Mateusz Kaczorowski, Członek Zarządu,
 • Wiesław Nowiński, Członek Zarządu
 • Jacek Czechowski, Członek Zarządu

  zobacz więcej..>>

W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą:

 • Michał Czarnek, Przewodniczący Komisji
 • Agnieszka Brol-Radzicka, Członek Komisji
 • Elżbieta Trawińska, Członek Komisji
   


Organami doradczymi Federacji są:

 • Rada Programowa
 • Komisja Prawna
 • Komisja Etyki i Odpowiedzialności Zawodowej
 • Komisja Edukacji
 • Komisja Wydawnictw i Promocji
 • Komisja d/s Informatyki i Nowych Technologii

NEWSLETTER
Codzienne aktualności, przegląd prasy, wydarzenia
polityka prywatności
DOŁĄCZ DO SIECI
PFRN POLECA