WŁADZE

Władze Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości stanowią:

 • Rada Krajowa - zebranie delegatów sfederowanych Stowarzyszeń
 • Zarząd Federacji
 • Komisja Rewizyjna
Kadencja władz Federacji trwa dwa lata.
W następstwie wyborów do władz Federacji w dniu 6 czerwca 2018 r. ukonstytuował się Zarząd w składzie:
 • Andrzej Piórecki, Prezydent
 • Jerzy Sobański, Wiceprezydent
 • Janusz Gutowski, Wiceprezydent
 • Monika Smoter, Członek Zarządu
 • Renata Piechutko, Członek Zarządu,
 • Michał Czarnek, Członek Zarządu
 • Jacek Czechowski, Członek Zarządu

  zobacz więcej..>>

W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą:

 • Stanisław Starzyk, Przewodniczący Komisji
 • Henryka Wilczyńska, Członek Komisji
 • Zbigniew Prawelski, Członek Komisji
   


Organami doradczymi Federacji są:

 • Rada Programowa
 • Komisja Prawna Pośredników w Obrocie Nieruchomościami
 • Komisja Etyki Pośredników w Obrocie Nieruchomościami
 • Komisja Edukacji
 • Komisja Etyki i Prawna Zarządców Nieruchomości
 • Komisja Edukacji Zarządców Nieruchomości
 • Komisja ds. Międzynarodowych
 • Komisja Wydawnictw i Promocji
 • Komisja Informatyki
 • Komisja ds. Skarg
NEWSLETTER
Codzienne aktualności, przegląd prasy, wydarzenia
polityka prywatności
DOŁĄCZ DO SIECI
PFRN POLECA