WŁADZE

Władze Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości stanowią:

 • Rada Krajowa - zebranie delegatów sfederowanych Stowarzyszeń
 • Zarząd Federacji
 • Komisja Rewizyjna
Kadencja władz Federacji trwa dwa lata.
W następstwie wyborów do władz Federacji w dniu 26 czerwca 2020 r. ukonstytuował się Zarząd w składzie:
 • Renata Piechutko, Prezydent
 • Jerzy Sobański, Wiceprezydent
 • Monika Smoter, Wiceprezydent
 • Jacek Janas, Członek Zarządu
 • Mateusz Kaczorowski, Członek Zarządu,
 • Wiesław Nowiński, Członek Zarządu
 • Jacek Czechowski, Członek Zarządu

  zobacz więcej..>>

W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą:

 • Michał Czarnek, Przewodniczący Komisji
 • Agnieszka Brol-Radzicka, Członek Komisji
 • Elżbieta Trawińska, Członek Komisji
   


Organami doradczymi Federacji na lata 2020-2022 są:

 • Komisja Prawna
  Szymon Sędek (SSPON) - przewodniczący
  Wojciech Rusin (ŚSPON)
  Ewa Klos-Rychter (DOSPON)
  Adam Kudyk (MSPON)
  Krzysztof Kabaj (MSPON)
  Leszek A. Hardek (SPON PK)
  Jarosława Ejsymont (WSPON Poznań)

 • Komisja Etyki i Odpowiedzialności Zawodowej
  Joanna Świąder (ŚSPON)
  Agnieszka Paszulewicz (SPPON)
  Renata Saj-Mazur (DOSPON)
  Magdalena Zając (PSZN w Warszawie)
  Izabela Najda (PSZN w Warszawie)
  Paweł Szymański (ZSPON)
  Magdalena Kempkowska (MSPON)
  Krzysztof Nowak (MSPON)
  Leszek A. Hardek (SPON PK)
  Joanna Sokołowska (WSPON)
  Małgorzata Krawczyk (WSPON)
  Ewa Ruszkiewicz (WSPON Poznań)

 • Komisja Edukacji
  Krzysztof Kabaj (MSPON) - przewodniczący
  Marek Wasielewski (DOSPON)
  Janusz Gutowski (PSZN w Warszawie)
  Jacek Janas (PSZN w Warszawie)
  Aron Półtorak (SPPON)
  Joanna Maciejak (SPPON)
  Joanna Klimczyńska (DOSPON)
  Małgorzata Stankiewicz-Bartz (ZSPON)
  Wioletta Słówko (ZSPON)
  Leszek A. Hardek (SPON PK)
  Grzegorz Maciejowski (MSPON)
  Jarosława Ejsymont (WSPON Poznań)
  Ewa Ruszkiewicz (WSPON Poznań)
  Monika Wiśniewska (WSPON)
  Aleksandra Bolchajmer (WSPON)

 • Komisja Wydawnictw i Promocji
  Paweł Podbielski (WSPON)
  Marcin Wieluński (DOSPON)
  Magda Orłowska (DOSPON)
  Paweł Burda (ZSPON)
  Krystyna Jóźwiak (MSPON)
  Grzegorz Maciejowski (MSPON)
  Juliusz Wilczyński (WSPON Poznań)

 • Komisja d/s Informatyki i Nowych Technologii
  Michał Ziemski (PSZN w Warszawie)
  Michał Czechowicz (PSZN w Warszawie)
  Paweł Burda (ZSPON)
  Wojciech Prochowski (PSP)
  Marcin Domin (MSPON)
  Jakub Dyrka (MSPON)

 • Rada Programowa

Sprawdź pośrednika Sprawdź zarządcę
NEWSLETTER
Codzienne aktualności, przegląd prasy, wydarzenia
polityka prywatności
DOŁĄCZ DO SIECI
PFRN POLECA