Relacja z XIV Kongresu PFRN

W dniu 4 października 2008 roku odbył się XIV Kongres Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości w Teatrze Muzycznym w Gdyni.

Hasłem przewodnim Kongresu było Rynek Nieruchomości – Etyka – Prawo – Biznes.


Kongres rozpoczął się od wręczenia corocznych wyróżnień i Złotych Odznak przyznanych przez Kapitułę PFRN. 


W tym roku Złote Odznaki otrzymali:


BOŻENA SIEDLECKA

DANUTA TALARCZYK-SCHELLER
HENRYKA WILCZYŃSKA

ALEKSANDER BŁASZCZYK

JAROSŁAW KRAJEWSKI

JAN MIKITA

Wyróżnienia:

Teresa Kieler 

Arletta Kolasińska

Barbara Rudnicka

Bożena Soroko

Monika Wojciechowska

Ksenia Zacharewicz

Bohdan Chełmiński

Marek Gęca

Marcin Kląskała

Cezary Pstrak

Andrzej Reinke

Zbigniew Rutkowski

Dariusz Sobolewski

Wiesław Warylewski

Doroczną nagrodę dla Stowarzyszenia, w tym roku otrzymało Bielsko - Częstochowsko - Katowickie Stowarzyszenie Pośredników w Obrocie Nieruchomościami.

Nagrodę medialną – lokalną – „Gazeta Olsztyńska”.

Nagrodę za wkład w rozwój rynku nieruchomości dla zespołu redakcyjnego „Encyklopedii wiedzy o nieruchomościach” (Wacław Baranowski, Grzegorz Buczka, Bohdan Chełmiński, Kazimierz Jurek, Edward Kozłowski, Adam Nalepka, Bogdan Rogatko, Janusz Schmidt i inni).

Część merytoryczną kongresu rozpoczęło wystąpienie Posła do Parlamentu Europejskiego Janusza Lewandowskiego, który z dozą humoru(wprawiając w doskonały nastrój uczestników kongresu) przedstawił wykładnię na temat Etyki w biznesie z europejskiej perspektywy.
Pani Paulina Starzyńska z firmy Reas oraz Pan Artur Pietraszewski z Capital Park przedstawili metody budowania marki agencji nieruchomości oraz strategie marketingu usług. Tematem na który wszyscy pośrednicy czekali był wizerunek pośrednika w obrocie nieruchomościami. Dyskusja oparta została na wynikach badań opinii społecznej przeprowadzonej na zlecenie PFRN przez firmę badawczą PENTOR.

Cele badawcze obejmowały następujące obszary:

-         wiarygodność pośrednika
-          rzetelność usług
-          korzyści płynące ze współpracy
-          powody satysfakcji i zadowolenia
-          powody rozczarowań
-          pozytywne i negatywne cechy pośrednik
-          powody, dla których klienci nie korzystają z usług pośredników
-          świadomość klienta na temat licencji zawodowej, ubezpieczenia i przynależności do stowarzyszenia .

Do udziału w dyskusji zostali zaproszeni przedstawiciele Stowarzyszeń, które współfinansowały badania:

Bielsko-Częstochowsko-Katowckie SPON
Poznańskie Stowarzyszenie Pośredników i Organizatorów Rynku Nieruchomości
SPON Pomorza i Kujaw
Warszawskie SPON
Warmińsko Mazurskie SPON

Wielkopolskie SPON

Z przeprowadzonych badań wynika, że zaledwie jedna trzecia transakcji na rynku nieruchomości odbywa się przy pomocy pośrednika i aż 40 proc. badanych twierdzi, że nie widzi tej potrzeby. Ale jest i strona optymistyczna tych badań. Jeżeli już klient skorzysta z usług pośrednika – to zdecydowanie jest z nich zadowolony.  Świadczy to wysokim profesjonalizmie  działających na rynku agencji. I ten atut podkreślają byli klienci – tego oczekują też potencjalni klienci. Cenią też bardzo miłą obsługę, wybór ofert  - a przede wszystkim – oszczędność czasu, jaką zapewnia pośrednik swoim klientom. Korzystający z usług pośredników wybierają tych z licencją  i ubezpieczonych. Zapewne w tym tkwi tez źródło pozytywnych ocen.

Ciągle jeszcze niewiele osób ma świadomość istnienia standardów zawodowych i stowarzyszeń zawodowych pośredników, które pracują systematycznie nad szkoleniem i wymianą informacji w tej grupie zawodowej.  

Charakterystyczne jest  też to, że najlepszą reklamą pośrednika są jego klienci. Przy wyborze agencji blisko połowa klientów kieruje się rekomendacją znajomych. Warto zauważyć, że rekomendacje funkcjonują głównie środowisku wolnych zawodów cieszących się dużym prestiżem.

Panel przeznaczony dla pośredników zakończyła prezentacja Patrona Internetowego Domiporta.pl dotycząca raportu ogłoszeń nieruchomości w serwisie  temat, sporządzonego na podstawie badań przeprowadzonych wśród internautów.

Równolegle odbywały się panele tematyczne dla zarządców nieruchomości wśród poruszanych tematów m.in. Samorząd zawodowy a przyszłość zawodów nieruchomościowych; dochody wspólnoty - aspekt finansowy i księgowy.

Prezydent PFRN Pan Aleksander Scheller wraz z Prezes SPPON Panią Krystyną Prokaziuk zamknęli cześć merytoryczną kongresu i zaprosili na część mniej oficjalną do topowego gdyńskiego klubu „POKŁAD”.

Dziękujemy gospodarzowi XIV Kongresu PFRN – Stowarzyszeniu Pomorskiemu Pośredników w Obrocie Nieruchomościami.

Dziękujemy za wsparcie:

Sponsor główny XIV Kongresu PFRN: PZU S.A.
Sponsorzy XIV Kongresu PFRN: PKO BP; asari.pl; Saga Brokers
Patron
internetowy XIV Kongresu PFRN: Domiporta.pl

Zobacz także inne teksty:
Sztuka budowania marki osobistej
IREM - wyższy stopień wtajemniczenia, szkolenia dla zarządców nieruchomości
Szkolenie 05.09.2019 r. - Nieruchomości a małżeństwo. Ustroje majątkowe i ich wpływ na obrót nieruchomościami?
Szkolenie 06.09.2019 r. - Przepisy prawa związane z nabywaniem nieruchomości rolnych po zmianach w 2019 r.
Szkolenie 11.09.2019 r. - PUŁAPKI PRZY ZAKUPIE UDZIAŁÓW. Współwłasność i zniesienie współwłasności w praktyce.
Szkolenie 17.09.2019; Prawne aspekty planowania przestrzennego
Szkolenie 18-19.09.2019r. Wady prawne nieruchomości
Szkolenie 24-25.09.2019; Due-diligence nieruchomości i przedsiębiorstwa
Szkolenie 1.10.2019r. Księgi wieczyste
Szkolenie 14.10.2019 r. - Problematyka działek budowlanych
Szkolenie 16.10.2019 r. - Finansowanie nieruchomości przez banki
Szkolenie 29-30.10.2019; Negocjacje na rynku nieruchomości
Szkolenie 31.10.2019; Najem komercyjny lokali, budynków i powierzchni
Szkolenie 13.11.2019 r. - Zagadnienie dostępu nieruchomości do dróg
Szkolenie 26-27.11.2019; Due-diligence nieruchomości i przedsiębiorstwa
Szkolenie 3-4.12.2019; Mistrz pozyskiwania ofert
Szkolenie 30.12.2019; Negocjacje na rynku nieruchomości
Od maja 2014 szkolenia organizowane przez PFRN spełniają wymogi normy PN-EN 15733:2010
Zostań członkiem National Association of Realtors

NEWSLETTER
Codzienne aktualności, przegląd prasy, wydarzenia
polityka prywatności
DOŁĄCZ DO SIECI
PFRN POLECA