Rejestracja i Harmonogram Kursów CCIM

CENY KURSÓW 2023
* kursy odbywają się w formule online/organizator zastrzega sobie prawo do zmiany formuły kursu na hybrydową lub stacjonarną


ZRZESZONY/ NIEZRZESZONY

 

 

 

 

 

ZRZESZONY/Z LICENCJĄ

5 535 zł brutto

(4 500 zł netto + 23% VAT)


(cena za I moduł)

 

 

NIEZRZESZONY

5 904 zł brutto

(4 800 zł netto + 23% VAT)

(cena za I moduł)

 

CI 102 Analiza rynkowa nieruchomości komercyjnych


  16 - 21 października 2023 roku

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

CI 101 Analiza finansowa nieruchomości komercyjnych

  27 listopada - 2 grudnia 2023 roku


FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

CI 104 Analiza inwestycyjna nieruchomości komercyjnych


  4 - 9 grudnia 2023 roku

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

CI 103 Analiza decyzji użytkownika nieruchomości komercyjnych


  11 - 16 grudnia 2023 roku

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Kurs Powtórzeniowy CCIM oraz Egzamin końcowy na uzyskanie tytułu CCIM

18 - 22 września 2023 roku

brak miejsc

7 380 zł brutto

(6 000 zł netto + 23% VAT)

 

POZOSTAŁE INFORMACJE:

 • Opłata na członka kandydata CCIM - $195
  (roczna opłata obowiązuje dla osób ubiegających się o tytuł CCIM, równowartość w PLN, kurs sprzedaży NBP)

 • Dla osób, które są zobowiązane do doskonalenia zawodowego rzeczoznawców majątkowych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury szkolenia są zwolnione ze stawki VAT.

 • Cena obejmuje: prowadzenie kursu przez certyfikowanego Instruktora Instytutu CCIM, tłumaczenie kursu na język polski, dwujęzyczne materiały edukacyjne (m.in. podręcznik, arkusze kalkulacyjne), lunch, serwis kawowy.

 • WYMAGANY LAPTOP – w trakcie kursu będą Państwo dokonywać obliczeń w arkuszach kalkulacyjnych i korzystać z dodatkowych materiałów w wersji elektronicznej.

 • Kurs odbędzie się tylko pod warunkiem zarejestrowania odpowiedniej liczby uczestników. W przypadku, kiedy na kurs zgłosi się zbyt mała liczba osób, kurs może zostać anulowany i przeniesiony na kolejny termin.  REZYGNACJA (tylko w formie pisemnej)

  • na 25 dni przed datą rozpoczęcia kursu  zwrot wpłaty w wys. 100 %,
  • na 14  24 dni przed kursem – zostanie pobrana opłata w wys. 20 %,
  • na 8  13 dni przed kursem  zostanie pobrana opłata w wys. 50%,
  • na 0  7 dni przed kursem – zostanie pobrana opłata w wys. 100 %.

  Brak pisemnej rezygnacji i niewzięcie udziału w szkoleniu, powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału.

  Brak wpłaty nie jest jednoznaczny z rezygnacją z udziału.


  WPŁATY:

  Wpłat prosimy dokonywać na konto Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości:
  ING Bank Śląski S.A. O/Warszawa, Filia Nowowiejska

  Nr 30 1050 1038 1000 0022 0361 8844

  Wszystkie środki z Działalności Gospodarczej Federacja przeznacza na cele statutowe

  Sprawdź pośrednika Sprawdź zarządcę
  NEWSLETTER
  Codzienne aktualności, przegląd prasy, wydarzenia
  polityka prywatności
  DOŁĄCZ DO SIECI
  PFRN POLECA