Rejestracja i Harmonogram Kursów CCIM

KURSY CCIM 2024
* kursy odbywają się w formule hybrydowej, można skorzystać z formy stacjonarnej lub online


 CENNIK

 

CI 101 Analiza finansowa nieruchomości komercyjnych

  2 - 6 września 2024 roku


FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

 

KURS HYBRYDOWY

(do wyboru: stacjonarnie lub online)

 

  
ZRZESZONY/Z LICENCJĄ

6 150 zł brutto

(5 000 zł netto + 23% VAT)

NIEZRZESZONY

6 396 zł brutto

(5 200 zł netto + 23% VAT)


CI 102 Analiza rynkowa nieruchomości komercyjnych

  14 - 18 października 2024 roku


FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

 

KURS HYBRYDOWY

(do wyboru: stacjonarnie lub online)

 

  
ZRZESZONY/Z LICENCJĄ

6 150 zł brutto

(5 000 zł netto + 23% VAT)

NIEZRZESZONY

6 396 zł brutto

(5 200 zł netto + 23% VAT)

 

CI 103 Analiza decyzji użytkownik nieruchomości komercyjnych

  18 - 22 listopada 2024 roku


FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

 

KURS HYBRYDOWY

(do wyboru: stacjonarnie lub online)

 

  
ZRZESZONY/Z LICENCJĄ

6 150 zł brutto

(5 000 zł netto + 23% VAT)

NIEZRZESZONY

6 396 zł brutto

(5 200 zł netto + 23% VAT)

 

CI 104 Analiza inwestycyjna nieruchomości komercyjnych


  9 - 13 grudnia 2024 roku


FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY


KURS HYBRYDOWY

(do wyboru: stacjonarnie lub online)

 


  
ZRZESZONY/Z LICENCJĄ

6 150 zł brutto

(5 000 zł netto + 23% VAT)

NIEZRZESZONY

6 396 zł brutto

(5 200 zł netto + 23% VAT) 

 

POZOSTAŁE INFORMACJE:

 • Opłata na członka kandydata CCIM - $195
  (roczna opłata obowiązuje dla osób ubiegających się o tytuł CCIM, równowartość w PLN, kurs sprzedaży NBP)

 • Dla osób, które są zobowiązane do doskonalenia zawodowego rzeczoznawców majątkowych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury szkolenia są zwolnione ze stawki VAT.

 • Cena obejmuje: prowadzenie kursu przez certyfikowanego Instruktora Instytutu CCIM, tłumaczenie kursu na język polski, dwujęzyczne materiały edukacyjne (m.in. podręcznik, arkusze kalkulacyjne), lunch, serwis kawowy.

 • WYMAGANY LAPTOP – w trakcie kursu będą Państwo dokonywać obliczeń w arkuszach kalkulacyjnych i korzystać z dodatkowych materiałów w wersji elektronicznej.

 • Kurs odbędzie się tylko pod warunkiem zarejestrowania odpowiedniej liczby uczestników. W przypadku, kiedy na kurs zgłosi się zbyt mała liczba osób, kurs może zostać anulowany i przeniesiony na kolejny termin.  REZYGNACJA (tylko w formie pisemnej)

  • na 25 dni przed datą rozpoczęcia kursu  zwrot wpłaty w wys. 100 %,
  • na 14  24 dni przed kursem – zostanie pobrana opłata w wys. 20 %,
  • na 8  13 dni przed kursem  zostanie pobrana opłata w wys. 50%,
  • na 0  7 dni przed kursem – zostanie pobrana opłata w wys. 100 %.

  Brak pisemnej rezygnacji i niewzięcie udziału w szkoleniu, powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału.

  Brak wpłaty nie jest jednoznaczny z rezygnacją z udziału.


  WPŁATY:

  Wpłat prosimy dokonywać na konto Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości:
  ING Bank Śląski S.A. O/Warszawa, Filia Nowowiejska

  Nr 30 1050 1038 1000 0022 0361 8844

  Wszystkie środki z Działalności Gospodarczej Federacja przeznacza na cele statutowe

  Sprawdź pośrednika Sprawdź zarządcę
  NEWSLETTER
  Codzienne aktualności, przegląd prasy, wydarzenia
  polityka prywatności
  DOŁĄCZ DO SIECI
  PFRN POLECA