ZŁOTA ODZNAKA

2024
Tomasz Malinowski, Ryszard Zdanowicz

2023
Piotr Turalski, Paweł Szymański, Jakub Dyrka

2022
Grażyna Czaplicka, Sławomir Szostek, Łukasz Comperlik

2021
Jacek Janas, Marek Wasielewski

2020
Renata Piechutko, Agnieszka Brol-Radzicka, Małgorzata Janucewicz, Małgorzata Stankiewicz-Bartz, Mariola Jaćmierska, Monika Smoter, Wiesław Nowiński, Piotr Jaskulski, Mateusz Kaczorowski

2019
Marek Kunicki, Michał Malarz, Grzegorz Kwapiszewski, Sławomir Drozdowski

2018
Ewa Ruszkiewicz, Marlena Joks, Wojciech Walasik

2017
Joanna Burkacka-Jurgiel, Michał Czarnek, Janusz Gutowski, Jacek Czechowski


2016
Jarosława Ejsymont, Krzysztof Furman, Sławomir Ledziński, Renata Saj-Mazur

2015

Karpiński Wojciech, Klatt Agnieszka, Piszczałkowski Paweł, Starzyk Artur

2014
Elżbieta Trawińska, Dorota Winiarska, Jerzy Sobański, Dariusz Juszczyński, Andrzej Franciszek Reinke

2013
Ksenia Banaczkowska, Ewa Klos-Rychter, Bożena Soroko, Andrzej Piórecki

2012
Elżbieta Prażmowska, Wojciech Dynaś, Godfryd Kuryło, Dariusz Sobolewski

2011
Iwona Foryś, Marcin Kląskała, Piotr Myśliński, Jerzy Oleszczuk

2010
Bożena Gadomska, Teresa Kielar, Tomasz Branecki, Tomasz Kędzierski, Piotr Konkel

2009
Aleksander Scheller, Ewa Maliszczak, Zbigniew Gołąb, Anna Jackowska

2008
Bożena Siedlecka, Danuta Talarczyk-Scheller, Henryka Wilczyńska, Aleksander Błaszczyk, 
Jarosław Krajewski, Jan Mikita

2007
Witold Szymański, Wojciech Prochowski, Paweł Wiśniewski, Zdzisław Dmowski, Dorota Połosa-Żakiewicz, 
Janusz Schmidt

2006
Jan Zieleniewski, Zbigniew Prawelski, Wojciech Kuc, Zofia Stobniak, Jolanta Urban

2005
Bolesław Rusak, Janusz Lisiecki, Jerzy Kisiel, Magdalena Drozdowska, Renata Szarzyńska

2004
Barbara Urbanowicz, Leszek A. Hardek, Urszula Wysokińska

2003
Adam Polanowski, Marek Wachowski, Ryszard Wiśniewski, Wiesław Radomski

2002
Adam Nitka, Tomasz Błeszyński

2001
Danuta Nalazek, Mirosław Laskowski, Wiesław Firliciński

2000
Jerzy Kląskała, Marek Stelmaszak, Witold Czapla

1999
Adam Henclewski, Henryk Brzycki, Stanisław Starzyk

1998
Bogumił Tryjański, Grzegorz Dobrowolski, Zbigniew Kubiński

1997
Janina Bułaj, Jerzy Sielicki, Kazimierz Wysokiński, Szymon Sędek

Zobacz także inne teksty:
MEDAL 25-LECIA PFRN
NAGRODA ZA DZIAŁALNOŚĆ CHARYTATYWNĄ
NAGRODA ZA CAŁOKSZTAŁT DZIAŁALNOŚCI SPOŁECZNEJ i ZAWODOWEJ
MEDAL 20-LECIA PFRN
WYRÓŻNIENIA SPECJALNE i NAGRODY DODATKOWE
NAGRODA ZA PUBLIKACJĘ ROKU
OSKARY NIERUCHOMOŚCI
CZŁONKOSTWO HONOROWE
NAGRODA ZA WKŁAD W ROZWÓJ RYNKU NIERUCHOMOŚCI
NAGRODA MEDIALNA LOKALNA
NAGRODA MEDIALNA OGÓLNOPOLSKA
NAGRODA NAUKOWA
DOROCZNA NAGRODA DLA STOWARZYSZENIA
WYRÓŻNIENIA

Sprawdź pośrednika Sprawdź zarządcę
NEWSLETTER
Codzienne aktualności, przegląd prasy, wydarzenia
polityka prywatności
DOŁĄCZ DO SIECI
PFRN POLECA