WYRÓŻNIENIA

2024
Grzegorz Pogorzelski, Renata Nocuń-Górska, Paweł Łagownik, Michał Marciniak, Juliusz Wilczyński, Iwona Królikowska

2023
Marcin Domin, Dorota Winiarska, Krzysztof Nowak, Dominika Włochyńska, Katarzyna Łaciak, Mirosława Goleniowska, Donata Koliwer, Anna Rożnowska, Wioletta Słówko, Katarzyna Zubowicz, Łukasz Hetmański, Rafał Szelenbaum, Marcin Buła, Joanna Sokołowska, Krzysztof Matysiak

2022
Włodzimierz Nalazek, Joanna Klimczyńska, Marcin Wieluński, Jolanta Starnawska, Marta Kowalewska, Magdalena Szczygieł, Małgorzata Kaczmarek, Paweł Szymański, Filip Wierzchowski, Renata Nocuń-Górska, Ryszard Zdanowicz

2021
Grażyna Czaplicka, Jakub Dyrka, Krzysztof Kabaj, Łukasz Hetmański, Halina Anioła-Srebniak, Leszek Banaś, Elżbieta Brzostek, Elżbieta Liberda, Marzena Zajkowska, Piotr Turalski, Piotr Milicki


2020
Mirosław Woźniak, Jacek Janas, Łukasz Comperlik, Tomasz Malinowski, Marek Wasielewski, Marzena Zajkowska, Marian Łuku, Agnieszka Paszulewicz, Magdalena Iwasiów, Dariusz Słodkowski, Aleksandra Bolchajmer, Ilona Gilis, Małgorzata Pakulska, Monika Wiśniewska, Piotr Milicki, Anna Kamińska

2019
Mariola Jaćmierska, Ewa Brzezińska, Ryszard Zdanowicz, Renata Piechutko, Joanna Kulska, Jacek Janas, Zygmunt Kutrowski, Katarzyna Szczepaniak, Mateusz Kaczorowski, Piotr Jaskulski, Agnieszka Brol-Radzicka, Małgorzata Janucewicz

2018
Monika Smoter, Ryszard Zdanowicz, Renata Piechutko, Joanna Maciejak, Bogusława Oleś, Aron Półtorak, Jolanta Elżbieta Ignasiak, Łukasz Tyszkiewicz, Piotr Turalski

2017
Kaczorowski Mateusz, Kempkowska Magdalena, Kloc Marek, Kutrowski Zygmunt, Luśtyk Irena, Otrembski Roman, Płonka Tomasz, Sikora Piotr, Szczepaniak Katarzyna, Tur Aleh, Woźniak Mirosław, Zawadzki Marek, Kretowicz Marek, Malarz Michał, Nuckowski Julian, Zdrojewska Violetta

2016
Agnieszka Brol-Radzicka, Ryszard Zdanowicz, Katarzyna Liebersbach - Szarek, Piotr Jaskulski, Monika Smoter , Małgorzata Stankiewicz-Bartz, Wojciech Walasik, Ewa Ruszkiewicz, Małgorzata Ptak-Adamczewska, Iwona Panfil, Marek Kunicki, Janusz Gutowski, Remigiusz Rychlewski

2015
Gaweł Maria, Grygier Janusz, Hewelt Artur, Janczar Marcin, Joks Marlena, Kisiel Karolina, Kudyk Adam, Połowianiuk Jakub, Tarnogórska Joanna, Winiczenko Ewa, Wiśniewski Marcin, Woźniczka Barbara, Zamojda Marcin

2014
Iwona Panfil, Anna Cieślak, Krzysztof Majusiak, Jacek Czechowski, Magdalena Kulpaka, Adam Staszak, Małgorzata Janucewicz, Sylwia Michałowska, Małgorzata Stankiewicz-Bartz, Mariusz Dubieniecki, Joanna Maskulanis, Elżbieta Liberda, Grzegorz Maciejowski, Sławomir Ledziński

2013
Grażyna Czaplicka, Jarosława Ejsymont, Agnieszka Klatt, Agnieszka Nowik, Wanda Piotrowska, Mirella Przybyło-Chmielewska, Jadwiga Reppel, Renata Saj-Mazur, Elżbieta Trawińska, Michał Czarnek, Michał Malarz, Zbigniew Potępa, Andrzej Reinke, Jerzy Sobański

2012
Olimpia Bronowicka, Hanna Dziedzioło, Aldona Głodowska, Ewa Góralska, Agnieszka Gruss-Gołąbek, Mariola Jaćmierska, Halina Olejnik, Wanda Piotrowska, Antoni Kozak, Zbigniew Kuśmierski, Bogdan Michalski, Andrzej Piórecki , Krzysztof Szewczyk, Piotr Szmidt, Agnieszka Dąbrowska

2011
Ewa Bernat, Joanna Burkacka-Jurgiel, Grażyna Grajewska, Anna Irczyc, Ewa Lubawińska, Bożena Soroko, Dorota Winiarska, Marek Kunicki, Grzegorz Kwapiszewski, Piotr Lis-Kozłowski, Wiesław Nowiński, Przemysław Ściwiarski

2010
Iwona Foryś , Maria Poterała, Elżbieta Prażmowska, Barbara Ziajka, Dariusz Juszczyński, Lech Król, Józef Kufel, Maciej Penno, Marian Strzelecki, Sławomir Szostek, Grzegorz Urbanowicz, Wojciech Walasik, Trader.com

2009
Elżbieta Trawińska, Agnieszka Klatt, Justyna Wawrzyniak-Stawecka, Janusz Gutowski, Magdalena Żurawicka, Mariola Turska-Maćkowiak, Piotr Fabiszewski, Tomasz Robert Stawski, Elżbieta Mizerka-Szmyt, Krzysztof Grzelczak-Skarżyński, Aleksander Snarski, Barbara Litobarska-Jama, Anna Bartoszek-Kuźniar, Leszek Wójcik, Bożena Tłoczkowska, Tadeusz Drwięga, Tomasz Szlosek, Dariusz Juszczyński

2008
Teresa Kieler, Arletta Kolasińska, Barbara Rudnicka, Bożena Soroko, Monika Wojciechowska, Marek Gęca, Ksenia Zacharewicz, Bohdan Chełmiński, Marcin Kląskała, Cezary Pstrak, Andrzej Reinke, Zbigniew Rutkowski, Dariusz Sobolewski, Wiesław Warylewski 

2007
Paweł Piszczałkowski, 
Krzysztof Furman, Gotfryd Kuryło, Artur Starzyk, Krystyna Prokaziuk, Magdalena Strzelecka, Cecylia Mróz-Dmowska, Witold Strzelczyk, Jerzy Sobański, Tomasz Lebiedź, Marcin Kląskała, Sławomir Ledziński, Danuta Talarczyk-Scheller, Ewa Klos, Dariusz Sobolewski

2006
Władysław Rudaś, Aleksander Scheller , Wojciech Dynaś , Anna Jackowska, Tomasz Kędzierski, Bożena Gadomska, Ewa Klos, Bogumił Matusiak, Jan Mikita, Tadeusz Maskulanis, Stanisław Janczar, Jerzy Oleszczuk, Małgorzata Bar, Włodzimierz Nalazek, Barbara Ziajka, Anna Kuczyńska, Michał Słupecki

2005
Andrzej Jakiel, Bożena Soroko, Edwarda Borowiecka, Elżbieta Pawlak, Henryka Wilczyńska, Janusz Hedler, Krystyna Maciąg, Małgorzata Bar, Marek Biegocki, Mirosław Chumek, Sławomir Drozdowski, Wiesława Klimkowska, Zbigniew Prawelski

2004
Bożena Siedlecka, Dorota Połosa, Janusz Schmidt, Jarosław Krajewski, Katarzyna Kwiatkowska, Leszek Menet, Piotr Myśliński, Wojciech Karpiński, Wojciech Kuc, Zbigniew Gołąb

2003
Aleksander Błaszczyk, Andrzej Jakiel, Barbara Urbanowicz, Dorota Połosa, Krystyna Maciąg, Maciej Szyma, Marek Rajzer, Paweł Wiśniewski, Urszula Wysokińska, Wojciech Prochowski, Zofia Stobniak

2002
Andrzej Jakiel, Bolesław Rusak, Brygida Szymera-Położyńska, Eugeniusz Kuzior, Jadwiga Spychała, Piotr Mysliński, Roman Doganowski, Ryszard Wiśniewski, Zofia Zieleniewska

2001
Adam Koperski, Adam Nitka, Bogusław Jęcek, Jan Małachowski, Janusz Zieleniewski, Konkel Piotr, Krzysztof Pietras, Leszek A. Hardek, Tomasz Branecki, Wiesław Radomski, Witold Szymański, Zbigniew Brzeziński, Zofia Stobniak

2000
Irena Byczkowska, Jolanta Urban, Leszek A. Hardek, Maciej Szyma, Renata Szarzyńska, Tomasz Błeszyński, Waldemar Winiarski, Zbigniew Prawelski

1999
Aleksander Błaszczyk, Brygida Szymera-Położyńska, Danuta Nalazek, Jerzy Kisiel, Leszek A. Hardek, Ryszard Wiśniewski, Wiesław Firliciński, Zdzisław Dmowski

1998
Adam Henclewski, Adam Nitka, Adam Polanowski, Bolesław Rusak, Ewa Maliszczak, Jarosław Holwek, Jerzy Kląskała, Krystyna Krzystyniak-Wałkowińska, Magdalena Drozdowska, Małgorzata Parzychowska-Czarnota, Marek Stelmaszak, Marek Wachowski, Mirosław Laskowski, Stanisław Starzyk, Tomasz Błeszyński, Witold Czapla

Zobacz także inne teksty:
MEDAL 25-LECIA PFRN
NAGRODA ZA DZIAŁALNOŚĆ CHARYTATYWNĄ
NAGRODA ZA CAŁOKSZTAŁT DZIAŁALNOŚCI SPOŁECZNEJ i ZAWODOWEJ
MEDAL 20-LECIA PFRN
WYRÓŻNIENIA SPECJALNE i NAGRODY DODATKOWE
NAGRODA ZA PUBLIKACJĘ ROKU
OSKARY NIERUCHOMOŚCI
CZŁONKOSTWO HONOROWE
NAGRODA ZA WKŁAD W ROZWÓJ RYNKU NIERUCHOMOŚCI
NAGRODA MEDIALNA LOKALNA
NAGRODA MEDIALNA OGÓLNOPOLSKA
NAGRODA NAUKOWA
DOROCZNA NAGRODA DLA STOWARZYSZENIA
ZŁOTA ODZNAKA

Sprawdź pośrednika Sprawdź zarządcę
NEWSLETTER
Codzienne aktualności, przegląd prasy, wydarzenia
polityka prywatności
DOŁĄCZ DO SIECI
PFRN POLECA