Wykaz szkoleń, konferencji, imprez środowiskowych...
PAŹDZIERNIK 2021

25 października, szkolenie online

"Obowiązki pośredników w zakresie przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu po nowelizacji z dnia 30 marca 2021 r."


Organizator: PFRN


Szkolenie spełnia wymagania określone w pkt 6.3 normy PN-EN 15733:2010

28 października, szkolenie (dostępne stacjonarnie i online) 

"Dowolna umowa pośrednictwa bez klauzul abuzywnych w praktyce"


Organizator: SPON Pomorza i Kujaw


Szkolenie spełnia wymagania określone w pkt 6.3 normy PN-EN 15733:2010

29 października, szkolenie online

"Działki budowlane - stan prawny i faktyczny - kompendium wiedzy pośrednika w obrocie nieruchomościami"


Organizator: PFRN


Szkolenie spełnia wymagania określone w pkt 6.3 normy PN-EN 15733:2010

LISTOPAD 2021

05 listopada, Szczecin

"Psychologia sprzedaży nieruchomości. Jak zarobić a się nie narobić (za dużo)"


Organizator:
 ZSPON


Szkolenie spełnia wymagania określone w pkt 6.3 normy PN-EN 15733:2010

08 listopada, szkolenie online

"Stosunki majątkowe małżeńskie a umowy związane z obrotem nieruchomościami: przedwstępna, zobowiązująca, rozporządzająca, umową pośrednictwa oraz umowy najmu i dzierżawy"

Organizator: PFRN


Szkolenie spełnia wymagania określone w pkt 6.3 normy PN-EN 15733:2010

15 listopada, szkolenie online

"Najem komercyjny lokali, budynków i powierzchni - całokształt tematu z uwzględnieniem specyfiki najmu komercyjnego"

Organizator: PFRN


Szkolenie spełnia wymagania określone w pkt 6.3 normy PN-EN 15733:2010

21 listopada, Warszawa

"Źródła informacji o nieruchomościach o charakterze przestrzennym oraz dostępność tych opracowań w świetle aktualnie obowiązujących regulacji prawnych czyli jak czytać mapy"


   Organizator:
 SSRN


Szkolenie spełnia wymagania określone w pkt 6.3 normy PN-EN 15733:2010

GRUDZIEŃ 2021

04 grudnia, Warszawa

"Opłacalność inwestowaniwa w nieruchomości, Określanie opłacalności zakupu nieruchomości tzw. metodą deweloperów (pozostałościową) dla nieruchomości komercyjnych"


                                    Organizator:
 SSRN


Szkolenie spełnia wymagania określone w pkt 6.3 normy PN-EN 15733:2010

15 grudnia, szkolenie online

"Ocena stanu prawnego i technicznego budynków  z uwzględnieniem zmian w prawie użytkowania wieczystego” różni się od szkolenia"

 

Organizator: PFRN


Szkolenie spełnia wymagania określone w pkt 6.3 normy PN-EN 15733:2010

Sprawdź pośrednika Sprawdź zarządcę
NEWSLETTER
Codzienne aktualności, przegląd prasy, wydarzenia
polityka prywatności
DOŁĄCZ DO SIECI
PFRN POLECA