Instruktorzy

Wykładowcy CCIM to wybitni specjaliści w zakresie nieruchomości komercyjnych ze Stanów Zjednoczonych i Kanady. Posiadają bogate doświadczenie praktyczne, są również doskonałymi nauczycielami stanowiącymi elitarną grupę instruktorów Instytutu CCIM. 

W najbliższej edycji kursów CCIM będziemy gościć znakomitych, sprawdzonych instruktorów.


William H. Moss, CCIM

Colonial Properties Trust
Birmingham, Alabama

 

William Moss jest wiceprezesem do spraw zakupów w Colonial Properties Trust – notowanym na nowojorskiej giełdzie funduszu inwestycyjnym specjalizującym się w rynku nieruchomości. Wartość nieruchomości posiadanych przez Fundusz przekracza 5 miliardów dolarów. Są one położone w tzw. słonecznym pasie, od Wirginii po Florydę i Newadę.

Doświadczenie zawodowe

Przed objęciem obecnego stanowiska, Bill pracował dla funduszu Colonial Property Trust jako niezależny specjalista, zajmujący pośrednictwem w obrocie i w wynajmowaniu nieruchomości. Ponadto zajmował się działalnością deweloperską w zakresie przeznaczonych na sprzedaż domów-ogrodów w zabudowie plombowej oraz wielu projektów mieszkaniowych, których nadal jest właścicielem.

Doświadczenie w Instytucie i w kursach CCIM

W 1989r. Bill pełnił funkcję Prezydenta oddziału CCIM w Alabamie. Na szczeblu krajowym, w 2000r. pełnił funkcję przewodniczącego Komisji Regionalnej Instytutu, w 2002r. – przewodniczącego Komisji ds. Kursów, a w 2003r. – przewodniczącego Komisji Kursu ds. CI 103. Przez sześć lat był członkiem Rady Instytutu. Był również przewodniczącym Komisji ds. Kursu CI 104 w 2005 roku.

Doświadczenie dydaktyczne

Bill jest starszym instruktorem kursów CI Intro, CI 101, CI 104 i CCR. W lipcu 2006 uzyskał tytuł Instruktora Roku Kursu CI 104. Natomiast w 2007 roku otrzymał prestiżowy tytuł Instruktora Roku im. Roberta L. Warda. Prowadził kursy w Pekinie, Szanghaju, Moskwie, St. Petersburgu, Tajpej, Tajwanie oraz w Warszawie.

Wykształcenie

Bill uzyskał na Auburn University stopień licencjata w zakresie Business Administration i tytuł magistra ekonomii. 


Mark Cypert, CCIM
Encore Office Sp. z o.o.
Texas, USA.

Obecnie zajmowane stanowisko:
Mark Cypert jest prezesem zarządu Encore Office Sp. z o.o., spółki prowadzącej działalność operacyjną z ramienia Encore Enterprises – korporacji prowadzącej różnorodną działalność na rynku nieruchomości, inwestując w powierzchnie biurowe, handlowe, hotele i nieruchomości mieszkaniowe na terenie całych Stanów Zjednoczonych. Poza kierowaniem działalnością operacyjną Office Division, Mark jest także odpowiedzialny za pozyskiwanie kapitałów inwestycyjnych oraz za zarządzanie programami badań i oceny inwestycji.


Doświadczenie zawodowe:

Mark Cypert brał udział w transakcjach, których przedmiotem było 15 milionów stóp kwadratowych komercyjnych nieruchomości inwestycyjnych i deweloperskich o łącznej wartości ponad 1,8 miliarda USD. Przed rozpoczęciem pracy w Encore Mark zajmował stanowisko dyrektora generalnego w Cawley Partners, gdzie nadzorował fundusze inwestycyjne działające na rynku nieruchomości. Poprzednio pracował w notowanym na giełdzie nowojorskiej funduszu CRT Properties, gdzie jako pierwszy zastępca prezesa kierował działalnością funduszu w południowo-wschodnim regionie USA. Poza tym był zatrudniony w Thomas Properties Group, gdzie jako wiceprezes i dyrektor inwestycyjny zajmował się nabywaniem nieruchomości oraz w UBS Realty Investors, gdzie pełnił funkcję dyrektora pionu asset management.


Wykształcenie:

Mark Cypert ukończył wydział technologii i budownictwa na Texas Tech University. Jest członkiem i starszym wykładowcą Instytutu CCIM, w którym prowadzi kursy od 2000r. oraz posiada nadawany przez BOMA tytuł RPA (Administrator Nieruchomości). Specjalizuje się w analizie rynków nieruchomości komercyjnych, dzięki czemu istotnie przyczynił się do stworzenia obecnej wersji kursu CI 102. Mark jest autorem i wykładowcą kursu nt. zaawansowanej analizy rynkowej organizowanego przez Ward Center for Real Estate Studies. Trzykrotnie został wybrany Instruktorem Roku kursu CI 102, a w 2011r. za swój wkład w program CCIM otrzymał nagrodę Victor L. Lyon Award.


Peter Barnett, CCIM,

Peter obecnie zajmuje stanowisko Dyrektora ds. Nieruchomości w PricewaterhouseCoopers, LLP, działa jako zaufany doradca w podejmowaniu kluczowych decyzji związanych z nieruchomościami, wpływających na sukces i rentowność działalności. Peter nadzoruje zespół nad projektami, począwszy od drobnych remontów do głównych, strategicznych relokacji powierzchni biurowych klasy A. Przed dołączeniem do PwC Peter był Wiceprezesem i Współwłaścicielem firmy J.A. Barnett Realty Group, Inc, na Florydzie.
Stanley A. Gniazdowski , CCIM, CRE
Realty Concepts, Inc.

Guilford, CT, USA

Stanley Gniazdowski jest prezesem Realty Concepts, Inc. w Guilford w stanie Connecticut. Jego firma specjalizuje się w konsultingu na temat nieruchomości generujących dochód, w sporach sądowych, w pośrednictwie, w wycenie nieruchomości przeznaczonych na cele szczególne oraz w zarządzaniu majątkiem.


Doświadczenie zawodowe

W 1973 Stan rozpoczął pracę na rynku nieruchomości jako agent i do czasu założenia własnej firmy w 1984r. osiągnął stanowisko wiceprezesa międzynarodowej firmy nieruchomościowej, odpowiedzialnego za usługi doradcze w zakresie nieruchomości komercyjnych. Doradza i zajmuje się zarządzaniem dla krajowych i regionalnych inwestorów, firm i deweloperów oraz jest biegłym sądowym w tych dziedzinach.

CCIM i praca w Instytucie


Stan pełnił w CCIM Institute funkcje doradcy, szefa kursów CI 101 i CI 102 oraz przewodniczącego Komisji Wydawniczej. Był także członkiem wielu innych komisji: do spraw przyznawania tytułu, do spraw kursów, Komitetu Sterującego ds. Szkoleń i Wynagrodzenia Instruktorów. Uczestniczył także w pracach zespołu roboczego Landauer/ CCIM Market Survey Task Force. Stanley jest byłym prezydentem oddziału CCIM w Connecticut i oddziału Doradców Rynku Nieruchomości (Counselors of Real Estate – CRE) w Connecticut.

Doświadczenie instruktorskie

Stanley jest także czynnym wykładowcą zagadnień rynku nieruchomości; prowadził wykłady w Europie Wschodniej na temat finansowania i analizy nieruchomości; obecnie jest profesorem nauki o nieruchomościach w New York University.

Wykształcenie

Stan ukończył University of New Haven.


 

Joseph A. Fisher, CCIM
Real Estate Investment Services Corp.
Indianapolis


Obecna praca

Joseph Fisher jest prezesem zarządu firmy Real Estate Investment Services Corporation, która ma swoją siedzibę w Indianapolis w stanie Indiana. Jego firma specjalizuje się w działalności deweloperskiej oraz w wynajmowaniu i zarządzaniu nieruchomości biurowych.
 

Doświadczenie zawodowe

Joe pracuje na rynku nieruchomości komercyjnych od 1974r. i ma doświadczenie w wielu segmentach tego rynku, obejmujące działalność deweloperską, wynajmowanie powierzchni, zarządzanie i pośrednictwo
 

Praca w Instytucie CCIM

Joe był przewodniczącym kilku komisji Instytutu na szczeblu krajowym, m.in. komisji budżetowej, komisji ds. profesjonalistów rynku nieruchomości, komisji edukacyjnej, wykonawczej, instruktorskiej, planowania strategicznego, Body of Knowledge; był także członkiem Rady Dyrektorów Fundacji Edukacyjnej. W 2007r. pełnił funkcje Prezydenta i członka Rady Dyrektorów Instytutu CCIM. Pracował także jako prezydent stanowego oddziału CCIM i lokalnego stowarzyszenie pośredników. 

Doświadczenie dydaktyczne

Joe jest instruktorem Instytutu od 1980r. Aktualnie jest starszym instruktorem kursów CI Intro, CI 103, CI 104 i kursu powtórzeniowego CCR. Za swoją pracę dydaktyczną otrzymał wiele nagród, m.in. w 1989r. tytuł Instruktora Roku, a w 2000r. w uznaniu wkładu pracy na rzecz Instytutu został laureatem nagrody Victor L. Lyon Award.

Wykształcenie

Joe ukończył studia licencjackie na Uniwersytecie Notre Dame.Jeff Engelstad, CCIM
University of Denver
Denver, CO


Jeff
jest profesorem na University of Denver, gdzie prowadzi zajęcia z zarządzania nieruchomościami i procesem budowy. Prowadzi działalność konsultacyjną na rynku nieruchomości i jest wspólnikiem w firmie prowadzącej działalność deweloperską – budującej domy według indywidualnych projektów na obszarach wiejskich.

Jeff prowadzi ponadto firmę pośrednictwa w obrocie nieruchomościami komercyjnymi i inwestycyjnymi specjalizującą się w niezabudowanych gruntach i zarządzaniu nieruchomościami.

CCIM i praca w Instytucie
Jeff otrzymał tytuł CCIM w kwietniu 1989r., a działalność na rynku nieruchomości komercyjnych i inwestycyjnych prowadzi od 1980r.

Będąc aktywnym członkiem stowarzyszeń zawodowych, Jeff pełnił funkcję dyrektora Stowarzyszenia Realtorów w stanie Kolorado oraz skarbnika i członka zarządu swojego stowarzyszenia regionalnego. W 2001r. otrzymał tytuł “Realtor® of the Year” przyznawany przez Aurora Association of Realtors®.

Mimo że praca na uniwersytecie zajmuje mu dużo czasu, Jeff jest przez cały czas aktywny na rynku nieruchomości, pracując głównie jako konsultant i biegły sądowy. Z ramienia uniwersytetu Jeff stał na czele wielu wyjazdów służbowych grup specjalistów rynku nieruchomości do różnych krajów świata.

Jeff jest członkiem zarządu oddziału Instytutu CCIM w Kolorado/Wyomig oraz jest członkiem zarządu w Krajowego Stowarzyszenia Nieruchomości Przemysłowych i biurowych (NAIOP) w Kolorado. Ponadto jest członkiem Urban Land Institute, American Planning Association i Denver Metro Commercial Association of Realtors®.

Jeff jest profesorem w Burns School na University of Denver i w tej roli opublikował wiele artykułów na temat finansowania nieruchomości, inwestowania i analizy wykonalności. Jeff posiada tytuł akademicki Clinical Profesor, który oznacza osobę zainteresowana bardziej zastosowaniami praktycznymi niż akademickimi badaniami.

Według wyznawanej przez Jeffa filozofii nauczania, wiedza praktyczna jest ważniejsza niż teoria. Nieruchomości to przede wszystkim zastosowania praktyczne, których techniczne podstawy mogą być stosunkowo proste. Podczas gdy wielu teoretyków ma tendencję do nadmiernego komplikowania, Jeff stara się upraszczać zagadnienia. Jest przekonany, że słuchacze powinni odgrywać aktywną rolę w czasie kursu, a instruktor nie jest przekaźnikiem wiedzy, lecz jego zadanie polega raczej na ułatwianiu procesu uczenia się.

Wykształcenie
Jeff otrzymał tytuł licencjata w zakresie nieruchomości i finansów (1983r.), tytuł magistra w zakresie zarządzania nieruchomościami i procesem budowy (1992r.) oraz tytuł doktora ekonomii i geografii (1997r.); wszystkie tytuły otrzymał na University of Denver.


Doug Sawyer, CCIM
Sawyer Properties, Inc.

Roanoke, VA

 

Doświadczenie zawodowe 

Doug Sawyer pracuje na rynku nieruchomości komercyjnych i inwestycyjnych od 28 lat, a tytuł CCIM otrzymał w listopadzie 1990r. Specjalizuje się w sprzedaży nieruchomości komercyjnych, w wynajmie powierzchni biurowej oraz działalności deweloperskiej obejmującej niewielkie centra handlowe i obiekty przemysłowe. Obecnie jest prezesem zarządu/właścicielem Sawyer Properties, Inc., i wiceprezesm zarządu w firmie inwestycyjnej Phoenix Properties, Inc.

CCIM i praca w Instytucie
W ramach swojej działalności w Instytucie CCIM Doug jest obecnie instruktorem kursów Intro, CI 101 i CI 102. Prowadził kursy CCIM w USA , Polsce, Rosji i Anglii. Dwukrotnie, w 2003 i 2004 roku został wybrany Instruktorem Roku kursu CI 102.

Doug jest członkiem Rady Kierowniczej Instytutu oraz Komisji Szkoleniowej. W 2000r. piastował stanowisko prezydenta oddziału CCIM w stanie Wirginia. Ponadto, w 2001r. pełnił funkcję prezydenta Stowarzyszenia Realtorów® w stanie Wirginia, w 1997 r. funkcję prezydenta Stowarzyszenia Realtorów® Doliny Roanoke, gdzie w 2001r. otrzymał tytułu "Realtora® Roku". Na szczeblu krajowym Doug jest dyrektorem Krajowego Stowarzyszenia Realtorów® (NAR) reprezentującym stan Wirginia oraz jest członkiem wielu komisji NAR.

Wykształcenie 

Doug ukończył Wydział Inżynierii Lądowej na Uniwersytecie Północnej Karoliny


Garry S. Weiss, CCIM, SIOR

 

Doświadczenie zawodowe

Garry, który wcześniej pracował jako pierwszy wiceprezes First Industrial Realty Trust i dyrektor krajowy korporacyjnego programu nieruchomościowego Zintegrowane Rozwiązania Przemysłowe, ma ponad 22 lata dośwaidczenia na rynku nieruchomości przemysłowych. W tym czasie zawarł dla swoich klientów transakcje o łącznej wartości ponad 5,8 miliarda USD. Poprzednio zajmował stanowisko pierwszego wiceprezesa w firmie Colliers Bennett & Kahnweiler wchodzącej w skład Investment Services Group i świadczącej usługi dla firm deweloperskich i dla inwestorów na rynku nieruchomości przemysłowych. Wcześniej pracował jako dyrektor zarządzający i szef działu inwestycji w Podolsky Northstar Realty Partners, gdzie kierowany przez niego zespół reprezentował klientów instytucjonalnych w transakcjach nabycia i zbycia nieruchomości przemysłowych w Chicago, na środkowych zachodzie kraju i w całych Stanach Zjednoczonych. Garry rozpoczął swoją karierę zawodową jako pracownik w dziale kredytów na nieruchomości komercyjne w American National Bank i Trust Company of Chicago. Jest licencjonowanym pośrednikiem, a ponadto posiada tytuły IAMC, CoreNet, AIRE, NICAR, REIA, SIOR i CCIM. Będąc starszym instruktorem SIOR i CCIM jest często zapraszany jako mówca na konferencje i seminaria branżowe. Jest absolwentem Uniwersytetu Stanu Illinois, gdzie studiował na kierunku finansowanie nieruchomości.

Praca w Instytucie CCIM

Garry otrzymał tytuł CCIM w kwietniu 1991r. Jest byłym dyrektorem oddziału CCIM w Illinois, gdzie w 1994r. otrzymał nagrodę Business Achievement Award przyznawaną za najwyższą wartość zawartych transakcji.

Doświadczenie instruktorskie

Garry jest starszym instruktorem kursów CI Intro i CI 103.

Styl prowadzenia zajęć

Garry jest przekonany o wadze aktywnego udziału wszystkich słuchaczy i znaczeniu kładzenia nacisku na zastosowania praktyczne. Jest zwolennikiem korzystania z pomysłów podawanych przez uczestników, dzięki czemu kurs może być dobrze osadzony w rzeczywistości biznesowej.

Wykształcenie

Garry ukończył w 1984r. Uniwersytet Stanu Illinois, gdzie uzyskał tytuł licencjata w zakresie finansowania nieruchomości.

Hobby
Garry stara się brać udział w rozgrywanym co roku biegu maratońskim w Chicago, który ośmiokrotnie ukończył. Poza bieganiem ćwiczy jogę, lubi poznawać nowe restauracje, a jego priorytetem jest spędzanie czasu z rodziną.


Thomas Bothen, CCIM

Tom Bothen ma ponad 30 lat doświadczenia w zakresie inwestowania komercyjnego i nauczania. Był dowódcą w USAA Real Estate Company odpowiedzialnym za wielopłaszczyznowe portfolio nieruchomości biurowych i przemysłowych. Prowadził także duże społeczności mieszkaniowe. Był dyrektorem Masters in Real Estate Program na Uniwersytecie Illinois w Chicago i kontynuuje naukę w UIC i na Uniwersytecie Roosevelta. Bothen jest licencjonowanym pośrednikiem w obrocie nieruchomościami, CCIM, starszym instruktorem w Instytucie CCIM i uzyskał tytuł MBA z zakresu finansów i ekonomii na Uniwersytecie w Chicago. Jest Dyrektorem Inwestycji Analytics dla One Chicago Realty.
Walt Clements, CCIM, CRE, FRICS, MRCM

Obecne role: Prezes i Dyrektor Generalny Dean Realty Company, Kansas City, Missouri, prezes CARET, LTD, właściciel Clements Realty Advisors, Senior Executive w Coldwell Banker Commercial NRT Worldwide, Senior Instructor w Instytucie CCIM i członek wydziału dla NAIOP.

Doświadczenie zawodowe: Walt prowadzi działalność maklerską od 1971 r., a swój tytuł CCIM otrzymał w 1976 r. Był właścicielem firmy brokerskiej, zarządzającej i deweloperskiej w St. Joseph Michigan do 1983 roku, kiedy przeniósł się do Kansas City, aby zostać menedżerem sprzedaży 18-osobowej firmy maklerskiej, którą zbudował dla ponad 40 agentów. Został starszym wiceprezesem i dyrektorem największej firmy oferującej pełną obsługę nieruchomości na Środkowym Zachodzie, z 8 biurami, 350 biurami maklerskimi i 900 pracownikami. W 2002 r. Założył swoją firmę deweloperską i zbudował dwa projekty. Jest licencjonowany jako Broker w Missouri, Kansas i Illinois. Większość czasu Walta pochłania jego obecna rola Prezesa i Dyrektora Generalnego Dean Realty Co, prywatnej firmy inwestycyjno-deweloperskiej zajmującej się inwestycjami w nieruchomości, obejmującej ponad 2 miliony stóp kwadratowych powierzchni biurowej i przemysłowej.

Praca w Instytucie CCIM: Walt jest instruktorem CCIM od 1980 roku i otrzymał nagrodę dla Instruktora Roku oraz People's Choice Awards za jego nauczanie. Uczył w 12 krajach i opracował program nauczania dla CCIM Institute oraz University of Missouri - Kansas City, gdzie założył program Master's Degree in Entrepreneurial Real Estate. W imieniu Walta sfinansowano dwa stypendia za jego wkład w edukację na rynku nieruchomości komercyjnych.

Wykształcenie: B.S. w Business Administration na Central Michigan University, Certificate in Real Estate na University of Michigan oraz Master's in Real Estate and Construction Management na University of Denver.


Mark Van Ark, CCIM, SIOR - jest dyrektorem handlowym KW Commercial w Boulder, Colo, który przez 35 lat zajmował się nieruchomościami komercyjnymi, reprezentował i realizował transakcje dla amerykańskiego Departamentu Spraw Weteranów, Noodles, Tesli i Michaela Hessa Brewing.

Van Ark jest instruktorem Instytutu CCIM od 1992 roku i jest adiunktem, który prowadzi kursy z zakresu analizy rynku i wykonalności na Uniwersytecie w Denver.

Jego międzynarodowe doświadczenie w nauczaniu obejmuje kursy dla Instytutu CCIM w takich miejscach jak Taipei, Tokio, Moskwa, St. Petersburg i Warszawa.

Sprawdź pośrednika Sprawdź zarządcę
NEWSLETTER
Codzienne aktualności, przegląd prasy, wydarzenia
polityka prywatności
DOŁĄCZ DO SIECI
PFRN POLECA