Praktyki zawodowe

UWAGA !

Wszystkie wnioski należy składać w lokalnych Stowarzyszeniach. 

Wpłaty 350 zł. należy dokonywać na konto PFRN


Kwota ta zawiera:

100 zł –
Oplata za dziennik praktyk zawodowych

250 zł.-
Opłata za czynności wymienione w §13, ust 1 i 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 15.02.2008r. - Dz.U. nr 31 z 2008r., poz. 189

 

Rozporządzenie MI z dn. 15 lutego 2008r. w sprawie nadawania uprawnień i licencji zawodowych w dziedzinie gospodarowania nieruchomościami

Zmiany Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie nadawania uprawnień i licencji zawodowych w dziedzinie gospodarowania nieruchomościami  z dnia 1 kwietnia 2009


Wytyczne Ministerstwa dot. wypełniania dzienników (wytyczne te odnoszą się do dzienników praktyk wydanych pomiędzy 17.02.2005 a 27.02.2008)
 

oswiadczenie koniec praktyki_p.doc - OŚWIADCZENIE- koniec praktyki
oswiadczenie program studiow_studia wyzsze kierunkowe_p.doc - dotyczy osób, które ukończyły studia dzienne z zakresu gospodarowania nieruchomościami
oswiadczenie program studiow_studia podyplomowe_p.doc - dotyczy osób, które ukończyły studia podyplomowe z zakresu pośrednictwa w obrocie nieruchomościami
oswiadczenie obcokrajowiec.doc - dotyczy wyłącznie obcokrajowców
przyklad harmonogramu_posrednicy.doc - Wzór harmonogramu
wn_osoba uprawniona_p.doc - druk wniosku o wpisanie na listę osób uprawnionych do prowadzenia praktyki
wn_przedsiebiorca_p.doc - druk wniosku o wpisanie na listę prowadzących praktykę (przedsiębiorca)
schemat_opisu_strona_popytowa.pdf -
schemat_opisu_strona_podazowa.pdf -

Sprawdź pośrednika Sprawdź zarządcę
NEWSLETTER
Codzienne aktualności, przegląd prasy, wydarzenia
polityka prywatności
DOŁĄCZ DO SIECI
PFRN POLECA