Artykuły
HISTORIA 2006-10-20 09:57:04
Polska Federacja Rynku Nieruchomości (PFRN) jest dobrowolnym związkiem samorządnych organizacji posiadających osobowość prawną. Została utworzona w styczniu 1995 roku przez sześć regionalnych stowarzyszeń pośredników w obrocie nieruchomościami i do lutego 1997r. działała pod nazwą Polska Federacja Pośredników w Obrocie Nieruchomościami. W chwili obecnej PFRN działa na rzecz i w interesie 16 regionalnych stowarzyszeń pośredników oraz zarządców nieruchomości, zrzeszających prawie 2000 osób.
  więcej
 
 
MISJA 2006-10-20 09:58:07
Celem działania Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości jest zapewnienie prawidłowego rozwoju polskiego rynku nieruchomości poprzez dostarczanie usług na najwyższym poziome, stworzenie systemów informacyjnych dla potrzeb społeczeństwa i rządu oraz jednoczenie wszystkich profesjonalistów rynku nieruchomości.
  więcej
 
 
CELE 2006-10-20 09:59:07
Federacja dąży do realizacji następujących celów statutowych...   więcej
 
 
NAJWAŻNIEJSZE OSIĄGNIĘCIA 2006-10-20 10:03:17
  • Współpraca z Urzędem Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast (UMiRM) w zakresie Ustawy o gospodarce nieruchomościami, która wprowadza obowiązek uzyskania licencji zawodowych przez pośredników i zarządców nieruchomości.
  • Opracowanie zasad "Kodeksu Etyki i Standardów Zawodowych Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami"
  • Wieloletnie doświadczenie w organizacji szkoleń i konferencji krajowych i międzynarodowych
  więcej
 
 
STATUT 2007-05-08 12:14:52

Nazwa, charakter, teren działania, siedziba. Cele Federacji i formy działania. Członkowie, ich prawa i obowiązki. Władze Federacji. Fundusze i majątek Federacji. Zmiany statutu i rozwiązanie Federacji.

  więcej
 
 
WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA 2006-11-13 17:25:19
Polska Federacja Rynku Nieruchomości współpracuje/lub współpracowała z międzynarodowymi organizacjami związanymi z rynkiem nieruchomości.
  więcej
 
Sprawdź pośrednika Sprawdź zarządcę
NEWSLETTER
Codzienne aktualności, przegląd prasy, wydarzenia
polityka prywatności
DOŁĄCZ DO SIECI
PFRN POLECA