Artykuły
ZŁOTA ODZNAKA 2006-11-07 18:17:09

Otrzymuje ją osoba, która swoją pracą społeczną, osobistą godną naśladowania postawą oraz działalnością w lokalnym stowarzyszeniu oraz PFRN i dla dobra całego środowiska rynku nieruchomości stanowi wzorzec postępowania dla innych a wcześniej została co najmniej raz uhonorowana wyróżnieniem

  więcej
 
 
WYRÓŻNIENIA 2006-11-07 18:19:43

Wyróżnienie otrzymuje osoba, która swoją pracą społeczną, osobistą godną naśladowania postawą oraz działalnością w lokalnym stowarzyszeniu oraz PFRN i dla dobra całego środowiska rynku nieruchomości stanowi wzorzec postępowania dla innych.

  więcej
 
 
WYRÓŻNIENIA SPECJALNE i NAGRODY DODATKOWE 2015-03-12 13:26:11

Przyznawane są osobom i instytucjom za ważne dla rynku nieruchomości oraz Federacji działania, które nie mieszczą się w innych kategoriach.

  więcej
 
 
NAGRODA ZA CAŁOKSZTAŁT DZIAŁALNOŚCI SPOŁECZNEJ i ZAWODOWEJ 2015-04-02 14:58:34

Dla osób, członków stowarzyszeń zrzeszonych w PFRN, w uznaniu wybitnych osiągnięć zawodowych i wyjątkowego dorobku w pracy społecznej oraz za to, że dzięki ich pracy rynek nieruchomości stał się bardziej wartościowy a dla pośredników i zarządców osoby te stanowią ważny punkt odniesienia w codziennej pracy.

  więcej
 
 
NAGRODA NAUKOWA 2006-11-07 18:22:19

Nagrodą naukową honorowane są osoby, które w swojej działalności naukowej zajmują się zagadnieniami rynku nieruchomości a ich twórcze, analityczne podejście i formułowane wnioski są nową jakością na polskim rynku nieruchomości

  więcej
 
 
NAGRODA ZA WKŁAD W ROZWÓJ RYNKU NIERUCHOMOŚCI 2006-11-07 18:24:36

Nagroda za wkład w rozwój rynku nieruchomości przyznawana jest osobom i instytucjom, które różnymi inicjatywami i programami wpływają na pozytywne przemiany na polskim rynku nieruchomości. 

  więcej
 
 
NAGRODA ZA PUBLIKACJĘ ROKU 2007-11-28 10:07:27

Nagroda trafia do osoby czy osób, które napisały bądź opracowały wydawnictwo poruszające ważne zagadnienie nieruchomościowe, ze szczególnym uwzględnieniem sprawa istotnych dla grup zawodowych reprezentowanych w Federacji.

  więcej
 
 
NAGRODA MEDIALNA OGÓLNOPOLSKA 2006-11-07 18:23:25

Nagroda „medialna ogólnopolska” przyznawana jest osobom czy instytucjom, które w publikatorach o zasięgu ogólnopolskim w swych publikacjach kładą szczególny nacisk na opisywanie zjawisk rynku nieruchomości, wyjaśniając jego zawiłości i analizując istniejący stan faktyczny i prawny.

  więcej
 
 
NAGRODA MEDIALNA LOKALNA 2006-11-07 18:23:57

Nagroda „medialna lokalna”  przyznawana jest osobom czy instytucjom, które w publikatorach o zasięgu lokalnym w swych publikacjach kładą szczególny nacisk na opisywanie zjawisk rynku nieruchomości, wyjaśniając jego zawiłości i analizując istniejący stan faktyczny i prawny.

  więcej
 
 
DOROCZNA NAGRODA DLA STOWARZYSZENIA 2006-11-07 18:21:38

Wyróżnienie trafia do stowarzyszeń szczególnie aktywnych, tworzących ciekawe programy dla swoich członków, organizujących konferencje, szkolenia czy sympozja skierowane także do zewnętrznych odbiorców.

  więcej
 

1 | 2 | następna strona »

Sprawdź pośrednika Sprawdź zarządcę
NEWSLETTER
Codzienne aktualności, przegląd prasy, wydarzenia
polityka prywatności
DOŁĄCZ DO SIECI
PFRN POLECA